Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon ensimmäisen vaihemaakuntakaavan, joka osoittaa yhdeksän tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvaa aluetta. Ministeriö hylkäsi kaksi kaavasta tehtyä valitusta.

Alueille voi rakentaa arviolta noin 200 yksittäistä kolmen megawatin tuulivoimalaa. Kaavassa määritetään myös maakunnallinen tuulivoima-alue. Se muodostuu seitsemän teollisen kokoluokan tuulivoimalan kokonaisuudesta.

Kaavassa on selvitetty tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyviä maisemallisia, alueidenkäytöllisiä sekä luonnon- ja ympäristönsuojelullisia näkökohtia. Niitä on sovitettu yhteen tuulivoiman rakentamisen teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksien kanssa.

Nykyisin maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto. Asiaa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan helmikuun alussa. Ympäristöministeriö kuitenkin vahvistaa vielä ne maakuntakaavat, jotka ovat ministeriössä tällä hetkellä vahvistettavana.

 

Tuulivoimakaavoja odottamassa

 

Päätöstä ministeriössä odottavat Kainuun tuulivoimaa ja kaupaa koskevat vaihekaavat, Kemi−Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaava, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tuulivoimavaihemaakuntakaavat, Pohjois-Karjalan neljäs vaihemaakuntakaava, Kanta-Hämeen toinen vaihemaakuntakaava ja Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava.

Maakuntakaava on kartalla esitetty yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osalla. Siinä kuvataan maakunnan alueiden käytön- ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavan laatii ja nykyisin myös vahvistaa maakunnan liitto.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *