Hanasaaren voimala sijaitsee hyvällä paikalla meren rannalla. (Kuva: Helen)

Helsingissä harkitaan luopumista kivihiilen käytöstä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto otti vielä aikalisän ja jätti Helenin suunnitelmat pöydälle lokakuun lopulla.

Helsingin energiayhtiö Helenin hallitus esittää omistajalle, että yhtiössä otetaan käyttöön erilliseen lämmöntuotantoon perustuva hajautettu ratkaisu, jossa Hanasaaren voimalaitos korvataan biolämpökeskuksilla ja mahdollisesti muulla uusiutuvalla tuotannolla.

Helsingin valtuusto on asettanut tavoitteeksi, että kaupunki vähentää vuoteen 2020 mennessä energiantuotantonsa kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja nostaa vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energialähteiden osuuden 20 prosenttiin sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa

Helsingin energiayhtiön Helenin hiilidioksidipäästöt ovat pysyneet vuodesta 1990 nykypäivään lähes samalla tasolla, vaikka energian tuotanto on kasvanut tänä aikana noin 45 prosenttia, yhtiöstä kerrotaan.

 

Vaihtoehtoja kartoitettu

 

Aiemmin vaihtoehtoina ovat olleet Hanasaaren voimalaitoksen korvaavan monipolttoainevoimalaitoksen rakentaminen Vuosaaren tai puupelletin ja kivihiilen seospolton toteuttaminen nykyisissä voimalaitoksissa Hanasaaressa ja Salmisaaressa.

Tilanteiden muututtua Helen valmisteli kolmannen, suurelta osin biomassan käytön lisäämiseen pohjautuvan vaihtoehdon, jonka yhtiössä arvioidaan soveltuvan paremmin voimakkaassa murroksessa olevaan energiamarkkinaan. Tätä siis yhtiön hallitus esittää, mutta kaupunginhallituksen konsernijaosto jätti asian pöydälle. Päätös menee aikanaan hallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Yhtiön mukaan nyt etenemässä oleva vaihtoehto rasittaa esillä olleista yhtiön taloutta vähiten pääasiassa pienempien käyttö- ja kunnossapitokustannusten ansiosta. Toisaalta ilman päästövähennystarpeita yhtiö pääsisi kaikkein vähimmällä.

 

Tilaa asunnoille ja uimarannalle

 

Ratkaisuun liittyy olennaisesti Hanasaaren voimala-alue. Aktiivisesti rakennusmaata etsivässä Helsingissä on keskusteltu vilkkaasti siitä, mitä väistyvän hiilivoimalan tilalle voi tulla. Alueelle on laskettu mahtuvan 6000–8000 asukasta. Toisaalta keskusteluissa on myös mietitty, miten voimalarakennusta voitaisiin hyödyntää. Uimarantaakin alueelle haikaillaan.

Helenin Hanasaaren voimalaitosvaihtoehtojen vaikutuksia tarkastelleen työryhmän mukaan nyt esillä oleva malli on kaupunkirakenteen, Kruunusillat-hankkeen, ympäristövaikutusten, riskien, kaupungin kokonaistalouden ja imagon kannalta paras ratkaisu.

Asiasta lisää kaupungin kokousasiakirjoissa.

Kansalaiskeskustelua alueen tulevaisuudesta on näkyvissä muun muassa täällä.

 

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *