Arabianrannan rakennustyömaa keväällä 2014. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsinki juhlistaa tällä viikolla Arabianrannan asuinalueen valmistumista. Aluetta on rakennettu 15 vuotta, ja sinne on valmistunut asuntoja 8 000 henkilölle.

Arabianranta oli ensimmäinen Helsingin kantakaupungissa toteutettu aluerakentamisprojekti. Alueen tekee erityislaatuiseksi myös sen voimakas historiallinen kerroksellisuus.

Arabianrannassa on muistumia sekä Helsingin perustamisen ajalta 1500-luvun puolivälistä, maanviljelysjaksosta, alueen huvilakaudesta sekä teollistumisen aikakaudelta.

– Kaupunginosa on suunnannäyttäjä historiallisessa kaupunkirakenteen murroksessa, jossa merellisyys, omaleimainen design ja kestävä kehitys korostuvat, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen kuvailee Arabiaa.

Taidetta ja yhteispihoja

Asumisen laatua Arabianrannan alueella on alusta asti lisätty taiteen keinoin. Kaupunki on velvoittanut rakennuttajat käyttämään taiteeseen 1–2 prosenttia jokaisen kohteen rakennuskustannuksista. Periaate koskee myös pihojen sekä katu- ja viheralueiden rakentamista. Alueella on yhteensä 80 taideteosta 87 taiteilijalta.

Alueen erityislaatuun kuuluva yhteisöllisyys kumpuaa jo kaavoitukseen sisältyneestä yhteispihaideasta. Taloyhtiöillä ei ole aidattuja alueita, vaan koko korttelille on rakennettu yhteinen piha, joka on kaikkien käytössä. Kulkuyhteys yhteispihalta toiselle on avoin.

Arabianranta on ensimmäinen alue Suomessa, jossa kaupunki yhdessä palveluyhtiön kanssa rakennutti nykyaikaisen alueverkon kaikkiin asuintaloihin. Asuntotonttien rakentajat velvoitettiin liittymään mukaan myös tähän hankkeeseen.

Alueella on toiminut vuodesta 2002 lähtien oma yhtiö, Arabian Palvelu Oy, joka huolehtii tietoverkosta, yhteispihoista ja -kerhotiloista sekä asukaspysäköinnistä.

Uusien rakennusmenetelmien kehittämisalue

Arabianranta oli Suomen ensimmäisiä pilaantuneelle maalle rakennettuja kaupunginosia. Alueen rakentamisessa testattiin ja kehitettiin uusia maaperän kunnostusmenetelmiä, joilla oli vaikutuksia alan suomalaiseen normistoon.

Arabianrannassa on tutkittu ja sovellettu lukuisia erityisen vaikeisiin maaperäolosuhteisiin tarkoitettuja mittaus- ja tutkimusmenetelmiä, laskentamenetelmiä sekä pohjarakentamismenetelmiä kuten syvästabilointia eli pehmeän maaperän vahvistamista rakentamiskelpoiseksi maa-aineista poistamatta, kennomaista syvästabiloimalla toteutettua maan sisään tehtyä pitkää seinämärakennetta sekä erilaisia paalulaattoja.

Näiden tekniikoiden kehittämiseen Arabianrannassa osallistuivat yhteistyössä Helsingin kaupunki, rakennusalan korkeakoulut, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä konsulttiyritykset.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *