Jätehuollon kuntavastuun supistaminen heikentää kierrätyksen edellytyksiä, Kuntaliitto toteaa. Kuvassa Vantaan uusi jätevoimala. (Kuva: Ville Miettinen)

Kuntaliitto pelkää, että hallitusohjelman linjaus jätehuollosta johtaa kustannusten kohtuuttomaan nousuun ja vaikeuttaa pienten yritysten toimintaa alalla.

Strategisessa hallitusohjelmassa on linjattu, että kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden.

Liitto muistuttaa kannanotossaan hallitusohjelmaan, että nykyisen vastuunjaon pohjalta kunnat ovat tehneet mm. satojen miljoonien eurojen investointeja jätteen energiahyödyntämiseen ja sitoutuneet pitkillä toimitusajoilla toimittamaan vastuupiiriinsä kuuluvia jätteitä ko. käsittelyyn.

– Vastuupiirin supistaminen johtaa kuntatalouden kannalta mahdottomaan yhtälöön, koska sovitut kustannusvastuut pysyvät jätevirtojen hävitessä, Kuntaliitto toteaa.

– Yhdyskuntajätehuollon esitetty yksityistäminen johtaisi kuntien jätehuoltopalvelut kaaokseen ja nostaisi hallitsemattomasti kustannuksia. Pienten jätteenkuljetusyritysten toimintaedellytykset heikentyisivät oleellisesti, koska ne ovat tukeutuneet kuntien käsittelypalveluihin.

Lisäksi pelkona on, että syrjäseutujen elinkeinoelämän jätehuolto joutuisi vaikeuksiin palveluntarjonnan puuttumisen johdosta.

Liitto muistuttaa, että kuntien jätehuolto on pystynyt turvaamaan jätehuollon palvelut kuntalaisille kohtuulliseen hintaan sekä julkisille palvelutehtäville ja toissijaisesti yrityksille koko Suomen kattavasti, niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.

– Kuntavastuun supistaminen ei edistä kiertotaloutta, vaan johtaa päinvastoin kuntainfran rapistumiseen ja kierrätyksen edellytysten heikkenemiseen, liitto näkee.

Asuntolinjaukset vaillinaisia

Kuntaliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että toisin kuin aiemmissa hallitusohjelmissa, nyt julkaistussa ei ole mukana kaupunkien sopimuksellista kehittämistä, jolla olisi mahdollisuus synnyttää kasvutavoitteiden toteuttamisen tarvitsemaa kumppanuutta.

Hallitusohjelman kaupunkipolitiikan asumislinjauksista puuttuu Kuntaliiton mukaan kokonaisvaltainen ote. Esimerkiksi kasvukeskusten kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnan vahvistaminen puuttuu strategisesta tavoitteesta.

– Myöskään kaupunkiseutujen eheyttä, yhdyskuntarakenteen tehokkuutta esim. liikennetarpeen, palveluverkkojen tuottavuuden ja kestävän kehityksen mielessä strategisena ei mainita.

Joukkoliikenteen valtion tuen vähentäminen 15 miljoonalla eurolla vuosittain merkitsee Kuntaliiton mukaan palvelujen vähenemistä ja niiden ylläpidon kaatuvan kuntien maksettavaksi.

Kuntaliiton pika-analyysi hallitusohjelman kuntavaikutuksista

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *