Haja-asutusalueiden jätevesiasetus on edennyt kuin vuoristorata.

Jätevesiasetuksen siirtymäaika pitenee odotetusti kahdella vuodella, päätti valtioneuvosto. Samalla päätettiin, että säädöksiin valmistellaan lievennyksiä.

Linjaukset vastaavat sitä, mitä ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen, kok., jo joitakin kuukausia sitten kaavaili julkisuudessa.

Perusteluksi on esitetty, että jäljellä olevia remontteja ei Suomessa käytettävissä olevalla kapasiteetilla ehditä tehdä. Kiinteistöjen omistajat ovat jo pitkään odottaneet helpotusta, mikä on vähentänyt remonttien tekemistä.

Lisäksi viivytyksen syyksi nousi tavoite helpottaa säädöksiä.

Kahden vuoden lisäaika koskee arviolta noin 120 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä.

Uudisrakentamisessa uusia säädöksiä on sovellettu vuoden 2004 alusta alkaen uudisrakentamisessa samoin kuin tehtäessä kiinteistöissä lupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä. Siten säädösten uusiminen koskee vain sitä vanhempia rakennuksia.

Määräajan lisäksi päätettiin lieventää säädöksiä.

Lieventämisessä on kysymys rakennuksista, jotka eivät sijaitse ympäristön kannalta herkillä alueilla kuten ranta- tai pohjavesialueilla. Mahdollisesti niitä varten laaditaan säädös, joka edellyttää jätevesijärjestelmän uudistamista muun remontin yhteydessä.

Poikkeussäädöksiä ehkä lisää

Hajajätevesityöryhmä ottaa aikanaan kantaa siihen, ovatko nykyiset poikkeussäännökset riittäviä.

Nykymääräysten mukaan kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943, ovat vapautettuja vaatimusten noudattamisesta. Poikkeussäännöksiä voidaan soveltaa myös elämäntilanteisiin liittyvien erityisten tekijöiden perusteella, kuten pitkäaikaisen sairauden tai työttömyyden vuoksi.

Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa myös neuvonnan kehittämiseen, jotta sekä jätevesien käsittelyyn että lainsäädäntöön liittyvää tietoa on riittävästi saatavilla.

Työryhmä joutuu ottamaan kantaa myös oikeusturvakysymyksiin niiltä osin, kun kiinteistöjen omistajat ovat jo investoineet parannuksiin, joita uusien säädösten mukaan ei tarvitsisi.

Ympäristöministeri Grahn-Laasosen mukaan jätevesiasetus on aiheuttanut enemmän yhteydenottoja kuin mikään muu asia.

Lievennyksiä valmistelevan työryhmänmääräaika päättyy lokakuun lopussa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *