KTK pelkää kuntien rahapulassaan laskevan palvelutasoa ja sen vaikuttavan muun muassa henkilöstömenoihin, kunnossapitoon, investointien myöhentämiseen ja ennaltaehkäisevän työn minimoimiseen.

– Palvelutasojen laskeminen alentaa hetkellisesti kuluja, mutta samalla kuntalaisten palvelut vähenevät tai jopa katoavat ja tulevaisuuteen siirretään aina vain isompia laskuja maksettavaksi. Nämä kunnissa nyt tehtävät lyhytnäköiset toimet tulevat lisäämään korjausvajetta ja myös sosiaali- ja terveyspuolelle kerääntyviä ongelmia, todetaan järjestön tiedotteessa.

KTK:n näkemyksen mukaan palvelutasoa on laskettu jo vuosia ulkoistamalla palveluja. Missään vaiheessa näiden ulkoistamisien kulurakenteita ei ole avattu, vaan niistä on vaiettu.

– Kuntien omaa tuotantoa ei ole arvioitu samoilla kriteereillä rinnan ulkoistettujen palveluiden kanssa. Todellisuudessa on käynyt niin, että palvelutaso on jo laskenut. Kun oma tuotanto on ajettu alas, niin ei ole enää mihin kulurakenteita voidaan verrata.

Palvelutasoa laskemalla vaarannetaan kuntalaisten ja elinkeinoelämän turvallisuus ja hyvinvointi. Esimerkiksi teiden ja katujen kunnossapidon huonontuminen johtaa tavara – ja henkilövahinkojen lisääntymisiin.

KTK:n mielestä säästöjen nimissä tapahtuvat laiminlyönnit näkyvät erityisen räikeästi kiinteistöjen kunnossapidossa. Säännöllisiä kunnossapitotoimia on harvennettu tai jätetty kokonaan tekemättä. Suomessa on paljon julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja päiväkoteja, jossa palvelutason lasku näkyy jo kohonneina korjauskustannuksina ja inhimillisenä kärsimyksenä ihmisten sairastuttua. Oma lukunsa on kokonaan uusien rakennusten investointikustannusten kasvaminen.

– Päättäjien pitää kantaa vastuu virheellisistä päätöksistä, ei kunnan henkilöstön, KTK:n tiedotteessa todetaan.

KTK tekniikan asiantuntijat ry:n mielestä oikeat säästöt löytyisivät toimintaprosessien ja päätöksenteon kehittämisestä, alueellisista yhteistyömalleista sekä seudullisen elinvoimaisuuden turvaamisesta. Nykyiset keinot ja toimintamallit palvelutason leikkaamiseksi vain kasvattavat ja siirtävät olemassa olevia ongelmia tulevaisuuteen.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *