Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen asettama työryhmä on selvittänyt rakennusvalvonnan kehittämisen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Työryhmä luovutti selvityksensä Viitaselle 25.2.

Hallitus päätti syksyllä 2013 osana rakennepoliittista ohjelmaa, että rakennusvalvonta kootaan nykyistä suuremmiksi, kuntarajat ylittäviksi yksiköiksi. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää rakennusvalvontayksiköiden toimintatapoja, vahvistaa asiantuntemusta ja edistää asiakkaiden tasavertaista kohtelua.

Selvityksessä käsitellään yksiköiden muodostumista sekä vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta että velvoittavan lainsäädännön pohjalta. Kunnat voivat jo nykyisen lainsäädännön puitteissa keskenään sopia ylikunnallisesta rakennusvalvontayhteistyöstä.

Vaihtoehtoisesti kunnat voitaisiin velvoittaa lainsäädännöllä määräajassa muodostamaan yhteistoiminta-alueita rakennusvalvonnan järjestämiseksi samaan tapaan kuin ympäristöterveydenhuollon uudelleenorganisoinnissa. Kunnat saisivat valita, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne yhteistoiminta-alueita muodostaisivat. Suurimmilla kaupungeilla asiantuntijahenkilöstön määrä olisi jo riittävä, jolloin niitä yhteistoiminta-alueen muodostamisvelvoite ei suoraan koskisi.

Vaihtoehtona olisi myös velvoittavan sääntelyn avulla suoraan määrätä rakennusvalvonnan uudet alueet.

Selvityksessä korostetaan, että rakennusvalvonnan organisaatiouudistuksen ohella sen toimintaa tulee kehittää. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa viranomaisvalvonnan kohdentamista eri tavalla.

Ympäristöministeriö pyytää rakennus- ja kiinteistöalan toimijoilta vastauksia selvitykseen perustuviin kysymyksiin rakennusvalvontatoimen kehittämiseksi. Kommentteja pyydetään 24.3.2015 mennessä.

Kuntaliitto kaipaa kokonaistarkastelua

Kuntaliiton oma selvitys alueellisista rakennusvalvonnoista valmistui tammikuussa. Uudistus vaikuttaisi eniten pieniin ja keskisuuriin kuntiin. Liitto kaipaa asian osalta kokonaistarkastelua.

– Ennen kuin uusia päätöksiä rakennusvalvonnan organisaatioista valtion toimesta tehdään tai käynnistetään lainsäädäntöhankkeita, tulisi vielä kerran arvioida onko alueellistaminen se ratkaisu, jota tulee viedä eteenpäin. Kun aikaisemmat päätökset tehtiin, käytössä oli vain rakennusvalvonnan näkökulmasta tehtyjä selvityksiä, rakennusvalvonta-asioista Kuntaliitossa vastaava johtava lakimies Ulla Hurmeranta sanoo.

Erityishuolena Kuntaliiton selvityksessä tuli esille kunnan strategisen kehittämisen kannalta tärkeän kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteyden ylläpitäminen mikäli rakennusvalvonta järjestettäisiin suurissa alueellisissa yksiköissä.

– Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen saumaton ja tiivis yhteisyö on tärkeää, eikä sitä saavuteta lausuntomenettelyllä. Tarvitaan sitoutumista ja yhteistä näkemystä maankäyttöä ja kaupunkikuvaa koskevien strategisten linjausten toteuttamiseksi.

Lue lisää rakennusvalvonnan uudistuksesta viikon kuluttua torstaina 5.3. ilmestyvästä Kuntalehdestä.

Uusimuotoinen rakennusvalvontatoimi – Selvitys rakennusvalvontatoimen kehittämisen vaihtoehdoista

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *