Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) tutkii tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä Suomessa. Tutkimuksessa yhdistetään tuulivoimaloiden äänen mittaus sekä ihmisen äänikokemus suhteessa äänenpainetasoon sekä äänen aika- ja taajuuskäyttäytymiseen.

Tuulivoimaloille on ominaista, että ne pitävät ääntä ja sen voimakkuudesta sekä ominaisuuksista riippuen äänelle altistuneella voi ilmetä fyysisiä ja psyykkisiä oireita.

Tästä huolimatta äänen ja äänikokemuksen yhteydestä ei ole juurikaan tietoa. LUT:n tutkimuksen tarkoituksena onkin kokemuspohjaisen tiedon ja fysikaalisen mittaustiedon yhteensovittaminen.

– Emme mittaa ainoastaan melun desibelitasoa vaan pyrimme analysoimaan millaista ääni on. Vallitseva säätila, tuulisuus ja myös maaston muodot vaikuttavat äänen syntyyn ja sen etenemiseen, kertoo tutkija Sari Janhunen LUT:n Etelä-Karjala-instituutista.

– Mittaamme samanaikaisesti myös tuulta, joten voimme yhdistää tuulesta saadun tiedon koetun äänen voimakkuuksiin ja ominaisuuksiin. Tulevaisuudessa tätä dataa voi mahdollisesti käyttää apuna tuulivoimaloiden suunnittelussa.

Tutkimuskohteissa Lappeenrannassa ja Merijärvellä tuuliturbiinien tekniikka edustaa uusinta teknologiaa ja tuulivoiman tuotantoalueet ovat olleet sen verran kauan toiminnassa, että alueen asukkailla on jo kokemuksia tuulivoimaloiden naapurissa asumisesta.

– Tutkimukseen valitut tuotantoalueet ovat haja-asutusalueilla ja tutkimme vakituisten asukkaiden äänikokemuksia, Janhunen kertoo.

– Jos tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua joudutaan rajoittamaan, myös tuotetun energian määrä pienenee. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voitaisiin hyödyntää tuulivoimaloiden kehitystyössä siten, että tuotanto voisi olla maksimaalista mutta ympäristöhaittoja aiheutuisi mahdollisimman vähän, Janhunen kertoo.

Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjala-instituutin lisäksi myös LUT School of Energy Systems:in Säätö- ja digitaalielektroniikan sekä virtaustekniikan laboratoriot. Tutkimusta rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *