Kesken jäänyt tuulivoimayleiskaavaluonnos on tuonut Kotkan kaupungille yli 320.000 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Tuulivoimaloita Hallan ja Hietasen alueille kaavaillut TuuliSaimaa Oy hakee vahingonkorvauksia toteutumatta jääneiden tuulivoimahankkeiden kustannuksista.

TuuliSaimaan ja Kotkan välinen erimielisyys syntyi, kun kaupunginvaltuusto päätti viime elokuussa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä keskeyttää Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen valmistelun. TuuliSaimaa Oy:n kirjelmässä mainitaan perusteena lisäksi, että Kotka on sitoutunut laatimaan Hietasen alueen tuulivoimahankkeen edellyttämän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen elokuussa 2012 tehdyn maanvuokran esisopimuksen ehtojen mukaisesti.

Kotkan kaupunginhallitus ei korvausvaatimukselle lämmennyt, vaan esittää kaupunginvaltuustolle korvausvaatimuksen hylkäämistä. Kaupungilla on kaavoitusmonopoli alueellaan, eikä kaavoista löytynyt lopulta sijaa tuulivoimalle. Päätös keskeyttää kaavaluonnoksen laadinta oli lainmukainen.

– Mitään sopimuksia ei ole tehty, joten mitään perusteita korvauksellekaan ei ole, Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf huomauttaa.

Kaavan sisällöstä ei voi sopia

Kuntaliiton lakimies Susanna Ijäs muistuttaa, että kaavoituksen aloittamisesta voidaan sopia, mutta itse kaavan lopputulos selviää vasta kaavoituksen aikana.

– Kaavoitusta käynnistäessä osapuolet usein sopivat siitä, kuka maksaa viulut, mutta sisällöstä ei voi sopia. Kaavan sisältöön vaikuttaa niin moni asia, esimerkiksi tehtävät selvitykset. Kaavoitus voidaan keskeyttää esimerkiksi maankäytöllisistä syistä, huomauttaa Susanna Ijäs.

Ja valmiskin kaava voi jäädä hyväksymättä. Muoniossa kunnanvaltuusto hylkäsi tuulivoimakaavan lokakuussa 2012. Tuulivoimapuistoa kaavaillut yhtiö valitti asiasta hallinto-oikeuteen, mutta päätös ei muuttunut, vaikka alue oli maakuntakaavassa merkitty sopivaksi tuulivoima-alueeksi.

– Tuulivoimakaavat ovat normaaleita kaavahankkeita pikkaisen epäselvempiä. Niissä kun on osapuolia niin paljon. On alueen asukkaat, tuulivoimaloita suunnittelevat yhtiöt, vuokrasopimuksia tekevät maanomistajat ja kaavoituksesta vastaava kunta. Kun toisinaan samalle alueelle suunnittelee tuulivoimalaa useampi tuulivoimayhtiö, niin siellä on vielä keskinäistä kilpailua, arvioi Kuntaliiton lakimies Susanna Ijäs.

Isompaa yritettiin

Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf muistuttaa, että Etelä-Kymenlaakson kaavailtiin takavuosina mittavaa tuulivoimapuistohanketta kehitysyhtiö Cursorin toimesta ja Kotkan tuulivoimalat olisivat olleet yksi osa isompaa kokonaisuutta. Suomenlahden saariin ei lopulta tuulivoimaloita saatu sovitettua, kun puolustusministeriö ei asialle lämmennyt.

– Alun perin kyse oli selvästi suuremmasta tuulivoimapuistosta. Ajatus tuulivoimasta ja energiaomavaraisuudesta tuntui hyvältä, mutta lopulta kun tuulimyllyjä ruvettiin kaavoitusluonnosta laadittaessa laittamaan paikalle, niin ajatus ei enää tuntunutkaan niin hyvältä. Tuulivoimalat olisivat tulleet liian lähelle asutusta, eikä asia enää edennyt. Nämä alueet ovat aivan kaupungin keskustan läheisyydessä, kaupunginjohtaja Henry Lindelöf toteaa.

Seuraavaksi asiaa käsitellään Kotkan kaupunginvaltuustossa. Koska kyseessä on yksityisoikeudellinen vaade, niin TuuliSaimaa Oy vienee asian edelleen myös käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Kokousasiakirjat Kotkan kaupungin nettisivuilla

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Käräjöimälläkö Suomi nousuun?
    Onko Suomeen leviämässä ”kulttuuri”, jossa mitään ei ole sovittu, ennen kuin asiasta on vähintään kahden oikeusistuimen päätös? Tällä tavalla ei kasvateta yhteistä kakkuamme, mutta asianajajien toki sentään.