Taloustilanteen kiristyessä yhä useammat kaupungit ovat ottaneet säästökeinojen joukkoon ulkovalaistuksen vähentämisen sydänkesän lisäksi muinakin aikoina. Valaistuksen vähentämistavat vaihtelevat muun muassa valaisintyypistä ja ohjausjärjestelmistä riippuen. Himmentäminen yleistyy uuden tekniikan myötä.

Ulkovalaistusta on vähennetty yöaikaan monissa varsinkin pienemmissä kunnissa ja vähäliikenteisillä väylillä ja alueilla jo vuosikymmenten ajan. Sydänkesällä ulkovalaistus sammuu kokonaan yhä useammassa suuremmassakin kaupungissa ydinkeskustaa ja pääliikenneväyliä lukuun ottamatta. Viime aikoina suuremmissakin kaupungeissa on haettu lisäsäästöjä vähentämällä ulkovalaistusta yöllä myös kesäkauden ulkopuolella.

Kuntatekniikka-lehti kysyi marraskuun lopulla sähköpostitse 20 suurimman kaupungin ja parinkymmenen muun kunnan ulkovalaistuksen vähentämiskäytännöistä. Vastauksia saatiin ensimmäisestä ryhmästä 17 ja toisesta yhdeksän. Suurempien kaupunkien käytännöt ovat tässä esillä yleisellä tasolla siis varsin edustavasti. Pienempien kuntien käytännöistä voidaan tämän kyselyn vastausten perusteella puhua vain esimerkinomaisesti.

Huomaamaton himmennys säästää valaisimia

Vastanneiden joukosta löytyy vain muutama suurempi kaupunki, joissa asemakaava-alueen liikenneväylien ulkovalaistusta ei yöllä sammuteta lainkaan, vaan käytetään pelkästään himmennystä niissä kohteissa, joissa se on mahdollista. Valaisin- ja ohjaustekniikan kehittyessä ja valaistussaneerausten myötä himmennys yleistyy jatkuvasti.

Himmennystä käyttävien kaupunkien vastauksissa korostuu se, ettei kuntalaisilta juuri tule palautetta valaistuksen muutoksista. Valaisin saattaa sytyttyään palaa täydellä teholla jonkin aikaa. Kun se sitten himmennetään, eroa ei enää jälkeenpäin silmällä huomaa. Kun valaisinta ei käytetä täydellä teholla, sen käyttöikä kasvaa. Samalla ulkona liikkuvalle kaupunkilaiselle huomaamattomalla himmennyksellä säästetään energiaa jopa noin kolmannes.

Pimeän vuodenajan yösammutukset yleistyvät

Liikenneväylien, torien ja puistojen valaistuksen vähentäminen öisin pimeänä vuodenaikana on lisääntymässä. Noin neljännes kyselyyn vastanneista kaupungeista oli ottanut käyttöön yösammutukset tai laajentanut niiden piirissä olevaa aluetta tänä syksynä tai on päättänyt tehdä niin vielä kuluvan talven aikana. Vastaajien joukossa on kuitenkin kaupunkeja, joissa valot sammuvat edelleenkin öisin vain lähinnä ulkoliikuntapaikoilta ja -reiteiltä sekä leikkipuistoista.

Tähän kyselyyn vastanneista suuremmista kaupungeista yösammutuksia käyttää runsaat puolet. Näistä puolestaan jokseenkin puolet sammuttaa alueen kaikki valaisimet ja puolet sammuttaa joka toisen tai joka kolmannen valaisimen. Vastauksissa esiintyi vielä näistäkin poikkeavia ratkaisuja.

Lue lisää torstaina 11.12. ilmestyvästä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *