Rakentamislupahakemus pitää jättää kesäkuun loppuun mennessä.

Eduskunta hyväksyi tänään äänin 115-74 Fennovoima Oy:n hakemuksen rakentaa Rosatomin ydinvoimalaitosyksikkö Pyhäjoelle.

Eduskunta äänesti tänään valtioneuvoston syyskuussa tekemän myönteisen periaatepäätöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Päätöksellä täydennetään Fennovoimalle vuonna 2010 myönnettyä periaatepäätöstä.

Eduskunta antoi myös lausuman, jonka mukaan hallituksen tulee ryhtyä selvittämään ydinenergialain kokonaisuudistustarpeita.

Fennovoiman periaatepäätökset ovat voimassa 30.6.2015 saakka. Yhtiön tulee jättää siihen mennessä valtioneuvostolle rakentamislupahakemus Pyhäjoen laitosyksiköstä.

Vuonna 2010 annettu periaatepäätös ja nyt hyväksytty periaatepäätöksen täydennys raukeavat, jos näin ei tapahdu.

Yhtiön pitää osoittaa rakentamisluvan hakemiseen mennessä vähintään 60 prosentin kotimainen omistus. Kyse on toisaalta kansallisen edun turvaamisesta, jolla varmistetaan maan energiapolitiikan ohjattavuutta ja huoltovarmuutta, toisaalta hankkeen yleisestä hyväksyttävyydestä. Tämä omistusehto on myös tulevia hallituksia poliittisesti sitova.

Voimaosakeyhtiö SF:n Fennovoiman 66 prosentin osuudesta on varattuna kotimaista omistajuutta tällä hetkellä 52,4-55,5 prosenttia. Fortum Oyj ilmoitti 2.12.2014 tekevänsä ehdollisesti enintään 15 prosentin sijoituksen Fennovoiman Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Jos Fortum etenee suunnitelmansa kanssa, täyttyy valtioneuvoston hankkeelta edellyttämä kotimaisuusaste selkeästi.

Fennovoiman tulee lisäksi antaa rakentamislupahakemusta jättäessään selvitystäsmennetyistä suunnitelmistaan ydinjätehuollon järjestämiseksi. Sen on myös kehitettävä käytetyn polttoaineen loppusijoitusta koskevaa suunnitelmaansa ja esitettävä 30.6.2016 mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle joko sopimus ydinjäteyhteistyöstä TVO:n ja Fortumin kanssa tai omaa, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma.

Rakentamisluvan ja aikanaan haettavien käyttöluvan käsittely tapahtuu valtioneuvostossa ja käsittelyyn sisältyy lain mukaisesti laaja lausunto- ja kuulemismenettely.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *