Lakiehdotus sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta.

Hallitus on antanut lakiesityksen, jolla tehostetaan sellaisten laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointia, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Tällaisia ovat mm. marketit, urheiluhalli ja ratsastusmaneesit.

Esityksen mukaan tällaisen rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa. Arviointi  kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä.
Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin.

Lakiehdotus sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta.

Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä.

Jatkossa laajarunkoisen rakennuksen omistajan velvollisuus olisi huolehtia myös, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää toimenpiteet ja aikataulut, joilla seurataan kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Laissa säädetään myös asiantuntijan velvollisuudesta ilmoittaa välittömästä rakennukseen liittyvästä vaarasta rakennuksen omistajalle ja haltijalle, kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle.

Samassa yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan rakennuksen omistajalla on yleinen velvollisuus seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa.

Ympäristöministeriön mukaan ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *