Kuuden suuren kaupungin rakennusvalvonnat tekivät syyskuussa yhtäaikaiset työmaiden kosteudenhallintaa selvittävät yllätystarkastukset. Tarkastuksilla seurataan kosteudenhallinnan kehitystä ja puututaan epäkohtiin.

Yllätystarkastukset ovat vain osa kosteudenhallinnan parantamiseen tähtäävästä rakennusvalvonnan työstä.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän rakennusvalvonnat
tekivät syyskuussa rakennustyömaille kosteudenhallintaan keskittyneitä
yllätystarkastuksia.

Koulut, päiväkodit ja asuinkerrostalot asetettiin kohteita valittaessa etusijalle.

Kuudessa kaupungissa käytiin yhteensä 206 kohteessa, joista 27:ssä jouduttiin antamaan joko kirjallinen määräys tai huomautus asioiden kuntoon saattamiseksi. Helsingissä käytiin kaikkiaan 127 työmaalla, joista kymmenen sai määräyksen tai huomautuksen.

Kaupungit sopivat yllätyskäyntien päivämäärän etukäteen, eikä sää millään paikkakunnalla sattunut olemaan pahimmillaan. Huomautettavaa
silti löytyi – etenkin asentamista odottavien rakennusosien suojauksia puuttui.

Ennakointi tärkeää – neuvontaa ja ohjeita kehitetty

Helsingin rakennusvalvonta on ottanut jo useana vuonna kosteudenhallinnan korostetutusti esiin rakennustyön aikaisessa valvonnassaan. Työmaiden aloituskokouksissa on selvitetty työmaan kosteudenhallintaan varattuja resursseja ja jaettu tietoa muiden työmaiden hyvistä sää- ja olosuhdesuojausten käytännöistä.

Helsingin rakennusvalvonta on kehittänyt ja pilotoinut rakennushankkeen osapuolien ja rakennusvalvonnan yhteistyötä kaupungin omien rakennuttajatahojen kanssa. Yhteistyön pohjalta on juuri julkaistu kosteudenhallinnan menettelytapaohjeet.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *