Asuinalueella sovelletaan brittiläistä One Planet Living -konseptia.

Sopimus Jyväskylän Kankaan alueen vanhan paperitehtaan
tontinluovutuksesta ja toteutuksesta allekirjoitettiin keskiviikkona
19.11.2014. Sopimuskumppaneina Jyväskylän kaupungin kanssa ovat Skanska Talonrakennus Oy, YIT Rakennus Oy ja Jyväs-Parkki Oy.

Sopimuksen mukaisesti Skanskalla ja YIT Rakennus Oy:llä on
molemmilla 45 prosentin osuus Kankaan nyt perustettavasta kehitysyhtiöstä,
Jyväs-Parkki Oy:llä puolestaan 10 prosentin osuus.

Kehitysyhtiö ostaa Vanhan paperitehtaan kaupungilta ja ottaa
siitä kehittämisvastuun. Skanska ja YIT tulevat sopimuksen myötä kaupungin
pitkäaikaisiksi kumppaneiksi ja toteuttavat Kankaan asuntorakentamisesta 70
prosenttia.

Loput 30 prosenttia kaupunki varaa muuhun kuin vapaarahoitteiseen
asuntotuotantoon. Lisäksi Skanska ja YIT toteuttavat Kankaan
työpaikkarakentamisesta neljänneksen. Jyväs-Parkki Oy toteuttaa alueen
pysäköintilaitokset.

Vanhan paperitehtaan kehittäminen alkaa heti ns. Siipiosan
uudistamisella. Siipiosaan tulevat vuokralaisiksi Jyväskylän
koulutuskuntayhtymä, Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) ja Jyväskylän Yritystehdas, jotka aloittanevat toimintonsa Kankaalla vuoden 2016 alussa.

Asuinrakentaminen käyntiin 2015

Kankaan Piippurannan aluetta koskevan asemakaavan toivotaan
vahvistuvan alkuvuodesta 2015. Tavoitteena on aloittaa asuinrakentaminen
alueella keväällä 2015, jolloin myös kaupungin tonttitulot Kankaasta
käynnistyvät.

Vuosina 2015−2016 Kankaalla ovat käynnissä vähintään 50
miljoonan euron rakennusinvestoinnit. Investoinneilla on merkittävä
positiivinen vaikutus kaupungin verotuloihin ja työllisyyteen. Jos suunniteltu
aikataulu toteutuu, ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan alueelle vuonna
2016.

Jyväskylän keskustan koillispuolella sijaitseva Kangas on alue, joka yhdistää ydinkeskustan luontevasti Seppälän kaupalliseen alueeseen.

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen
suunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat
ainutlaatuista ja laadukasta ympäristöä.

Vantaan Kivistön ohella Kangas on Suomen ensimmäinen uusi
asuinalue, jonka suunnittelussa sovelletaan brittiläistä One Planet Living
-konseptia.

Sen tavoitteena on tehdä kestävä elämäntapa ja resurssiviisas elämä
mukavaksi, edulliseksi ja helpoksi. Konseptin ideana on mahdollistaa yhden
maapallon kantokykyyn pohjautuva elämäntapa.

One Planet Living -malli tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen
ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa,
rakentamisessa kuin alueen palvelujen suunnittelussa.

Periaatteisiin kuuluu mm. hiilidioksidipäästöjen ja jätteen määrän vähentäminen, lähiruoan ja paikallisten raaka-aineiden suosiminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *