Ympäristöministeriötä suositetaan vakavasti pohtimaan sprinklausta ja muuttamaan rakennusmääräyksiä.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Turussa maaliskuussa
sattuneen kerrostalon tulipalon vuoksi ympäristöministeriötä ryhtymään useisiin
toimiin kerrostalojen paloturvallisuuden kohentamiseksi.

 

Ministeriötä suositetaan muun muassa laatimaan perusteltu
pitkän aikavälin suunnitelma siitä, asennetaanko uusiin ja peruskorjattaviin
kerrostaloihin ja mahdollisesti muihin asuinrakennuksiin automaattinen
sammutuslaitteisto (sprinklaus).

 

Tutkintaselostuksen luonnoksesta antamansa lausunnon mukaan
ympäristöministeriö lupaa tutkia asiaa joissain erityistapauksissa, muttei
halua laatia suunnitelmaa sprinklauksen käyttöönotosta.

 

Sisäministeriön pelastusosasto sen sijaan pitää suositusta
erityisen hyvänä. Ympäristöministeriö ei muutenkaan aio ryhtyä kaikkiin
suositusten edellyttämiin toimiin.

 

Paloturvallisuutta säännellään ja ohjataan nykyään sekä
sisä- että ympäristöministeriöissä.

 

– Lausuntojen perusteella ministeriöt näkevät riskien ja
paloturvallisuuden kehittämisen aiheuttamien kustannusten suhteen hyvin eri
tavoin. Erimielisyys johtaa voimavarojen tuhlaamiseen, arvioi Onnettomuustutkintakeskus
tiedotteessaan.

 

Ympäristöministeriötä suositetaan Turun palon
tutkintaselostuksessa myös muuttamaan rakentamismääräyksiä niin, että uusien ja
peruskorjattavien kerrostaloasuntojen palo-oviin vaaditaan suljinlaitteisto ja
että uusista ja peruskorjattavista rakennuksista voi poistua omatoimisesti myös
varatien kautta. Ensisijainen varatiejärjestelmä on parvekeluukku, tikkaat tai
muu kiinteä järjestely.

 

Isännöintiliittoa ja Kiinteistöliittoa suositetaan
huolehtimaan yhdessä pelastuslaitosten kanssa siitä, että asuinkerrostalojen
palo-ovien tiiviys ja kunto varmistetaan säännöllisesti ja että
suljinlaitteistojen asentamisia edistetään.

 

Viidennen suosituksen mukaan ympäristöministeriön ja
sisäministeriön tulee huolehtia yhdessä Rakennustuoteteollisuus RTT:n kanssa
siitä, että asuinkerrostalojen porrashuoneiden automaattisten
savunpoistoluukkujen toiminnasta ja palo-ovien ominaisuuksien heikkenemisestä
ajan kuluessa saadaan tutkittua tietoa.

 

Turun kerrostalon tulipalo syttyi asunnosta, jossa ollut
mies kuoli. Palo ja savu levisivät portaikkoon, minkä vuoksi rakennus tuhoutui
pahasti.

 

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan mukaan palon leviämiseen
vaikutti ennen muuta portaikossa ollut automaattisesti auennut
savunpoistoluukku. Lisäksi polttokokeissa selvisi, että asuntojen ovet eivät
odotetulla tavalla hidastaneet paloa.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *