Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön ja asuntostrategian suunnitelmaluonnokset lähetetään lausunnoille seudun kuntiin. Lausuntoaika kestää kuluvan vuoden loppuun. Myös asukkaat voivat kommentoida suunnitelmaluonnoksia.

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK hyväksyi suunnitelmaluonnokset lähetettäväksi lausunnoille tiistaina 14.10. Lausuntojen jälkeen HSYK käsittelee ja hyväksyy omalta osaltaan maankäyttösuunnitelman sekä asuntostrategian ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi pääkaupunkiseudun kuntiin. Keski-Uudenmaan Kuuma-kunnat saavat suunnitelmat hyväksyttäväkseen kuntien yhteisen Kuuma-johtokunnan kautta. Kuntien tulee hyväksyä suunnitelmat yhteisesti vuonna 2015, jotta investoinnit seudulla voidaan suunnata järkevästi.
– Kunnat ovat olleet erittäin hyvin ja vastuuntuntoisesti mukana maankäyttösuunnitelman valmistelussa ja asuntostrategian laatimisessa. Odotamme lausunnoilta vielä hyviä ja rakentavia ideoita. On tärkeää, että myös asukkaat saavat esittää näkemyksensä. Suunnitelmat tähtäävät ja toteutuessaan vaikuttavat pitkälle seudun tulevaisuuteen, toteaa Helsingin seudun yhteistyökokouksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki.
Vuonna 2050 seudulla 2 miljoonaa asukasta
 
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut vuosille 2025 ja 2040 sekä vuodesta 2050 eteenpäin. Suunnitelma on yleispiirteinen kuvaus metropolin tulevasta rakenteesta, sen tärkeistä solmukohdista, asunto- ja työpaikkarakentamisen sijoittamisesta ja liikenneverkostosta.
Suunnitelma esittelee suunnitellut maankäyttövyöhykkeet kartalla ja sen lähtökohtina ovat nykyinen yhdysrakenne sekä eri tasoilla määritellyt yhteiset tavoitteet. Painopisteinä nähdään rataverkostoon ja linja-autoliikenteeseen tukeutuvien alueiden ja keskusten kehittäminen sekä poikittaisliikenneyhteyksien kehittäminen ja metroverkon täydentäminen.
Asuntostrategia 2025 esittelee kattavan 14 kunnan alueen asumisen ympäristökuvauksen sekä vuosien 2016–2025 asuntorakentamis-ennusteen ja asunto- ja maapoliittiset tavoitteet. Strategian tavoitteena on tuoda näkemys sekä uusien asuinalueiden rakentamiseen että olemassa olevien asuinalueiden kehittämiseen ja täydentävään rakentamiseen.
Keskeisenä näkemyksenä suunnitelmissa on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla alueella asuisi kaksi miljoonaa ihmistä. Tämä on mahdollista, jos kaikissa seudun kunnissa toteutuu tasainen yhden prosentin vuosittainen väestönkasvu. Koko seudun kasvu jatkuisi nykyisellä tasolla. Seudun työpaikkojen määräksi vuoteen 2050 mennessä arvioidaan 1,05 miljoonaa.
Helsingin seudun yhteistyökokouksessa esitettiin myös Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 tilannekatsaus. HLJ 2015 on pitkän aikavälin suunnitelma, jonka kokonaisuudesta tulee päättämään Helsingin Seudun Liikenne. HLJ 2015-suunnitelma kuvaa seudun yhteistä tahtotilaa tulevaisuuden liikennejärjestelmästä ja sen kehittämisestä ja sen pohjalta tullaan sopimaan myös tulevista suurista liikenneinvestoinneista.

​​

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *