Kuntaliitto on käynnistänyt HARKO-projektikokonaisuuden, jossa on tarkoitus kehittää keinoja ja työkaluja kuntakonsernin teknisen toimen tehtäviin liittyvän omistajaohjauksen terävöittämiseen.

Projekti toteutetaan vuosina 2014–2015 ja se koostuu neljästä eri osaprojektista ja osaprojekteja yhdistävästä tausta- ja nykytilaselvityksestä. Tausta- ja nykytilaselvityksessä selvitetään omistajaohjauksen näkyvyyttä, merkitystä ja toteutumista nykyisissä kuntastrategioissa ja omistajaohjeissa kuntien teknisen toimen eri osa-alueilla. Tarkasteluun on valittu 60 erikokoista kuntaa. Selvityksen tulokset julkaistaan loppusyksystä 2014.
 
Osaprojekteista HARKO vesi- ja jätehuolto ovat käynnistyneet. HARKO toimitilat käynnistyy syyskuun alussa ja HARKO infra vuoden 2015 alussa, mikäli sen rahoitus järjestyy.
 
Omistajaohjausta korostava projekti on tarpeellinen, koska teknisen toimen palveluita tuotetaan laajalti muun muassa liikelaitoksissa ja osakeyhtiöissä. Teknisen toimen palveluihin liittyvä omaisuusmassa on merkittävä. Sen vuoksi kunnan on tiedettävä ja pohdittava, mitä se omistaa, mitä se haluaa ja mitä sen kannattaa omistaa, mitä omistajuudella tavoitellaan ja miten kunnan voimavarat suunnataan kuntalaisia parhaiten palvelevalla tavalla, mahdollisimman riskittömästi ja tehokkaasti.
 
Projektin tarkoituksena on tuottaa kuntatoimijoille välineitä käytettäväksi päätöksenteon pohjaksi ja pitkän aikavälin omistajuusstrategioiden luomiseksi.
 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *