Louhinnan määrä ja kallion lujitustarve ovat kasvaneet arvioidusta.

Espoon Blominmäkeen rakennettavan Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätevedenpuhdistamon hinta nousee 68
miljoonalla eurolla arvioidusta.

 

HSY:n hallituksessa 16.3.2012 hyväksyttyssä rakentamiskustannusindeksiin
sidottussa kustannusarviossa puhdistamon hinta oli 303 miljoonaa euroa, mutta
uuden arvion mukaan hinnaksi tulee 371 miljoonaa.

 

Keskeiset syyt kustannusarvion kasvuun ovat louhinnan määrän
kasvu ja kallion suurempi lujitustarve sekä rakennusteknisten töiden ja
koneistotöiden lisääntyminen.

 

Pääosin kallion sisään rakennettavan jätevedenpuhdistamon
louhintatöiden suunniteltu kokonaismäärä on kasvanut noin 200 000
kiintokuutiometrillä vuoden 2011 tehtyyn suunnitteluun verrattuna.

 

Merkittävin syy louhintamäärien kasvuun on kalliokairausten
perusteella todennettu Blominmäen ennakoitua huonompi kalliolaatu, jonka vuoksi
puhdistamon sijaintia ja luolastorakennetta on jouduttu muuttamaan aiemmasta
suunnitelmasta.

 

Lisäksi kallion laadusta ja alueen tarkoituksenmukaisesta
käytöstä johtuen osa tiloista joudutaan louhimaan jo alkuvaiheessa
tulevaisuuden kapasiteettitarpeita varten. Näiden tilojen jälkikäteen
louhiminen toiminnassa olevan puhdistamon läheisyydessä olisi kallista,
hankalaa ja jopa vaarallista.

 

Rakennustyöt käynnistyvät ajotunnelin louhinnalla
todennäköisesti loppuvuodesta 2014. Varsinaiset puhdistamon louhintatyöt
aloitetaan vuonna 2015.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *