Valtioneuvostolta esitys pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista.

Valtioneuvosto on antanut esityksen, jossa vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin lisätään uusi pohjavesien rajaamista
ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku.

 

Nykyisin pohjavesialueiden rajaaminen perustuu
hallinnolliseen ohjeistukseen eikä lainsäädäntöön. Esitys parantaisi eri
toimijoiden oikeusturvaa täsmentämällä sääntelyä.

 

Lisäksi lakiesityksessä säädettäisiin
osallistumismahdollisuuksista ja tiedottamisesta luokitusta ja suojelusuunnitelmaa
valmisteltaessa.

 

Suomessa on noin 6 000 luokiteltua pohjavesialuetta.
Esityksen mukaan ne luokiteltaisiin jatkossa 1-luokkaan (tärkeät
pohjavesialueet) ja 2-luokkaan (vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet).

 

Luokat korvaisivat nykyiset I ja II -luokat, joihin kuuluvia
alueita saatetaan vielä tarkastella uudelleen niiden sijoittamiseksi uusiin
luokkiin. Nykyisen luokan III eli muut pohjavesialueet luokiteltaisiin
uudestaan 1- tai 2-luokkaan tai poistettaisiin luokituksesta riippuen siitä,
soveltuvatko ne vedenhankintaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
edelleen rajaisi ja luokittelisi pohjavesialueet.

 

Laissa säädettäisiin myös pohjavesialueista, joista
pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. Tällaisia ekosysteemejä
voivat olla esimerkiksi lähteet, lähdepurot ja -lammet.  Näitä pohjavesialueita koskien otettaisiin
käyttöön uusi E-luokka. 

 

Lisäksi laissa säädettäisiin pohjavesialueen
suojelusuunnitelman sisällöstä ja valmistelusta. Kunta voi jatkossakin laatia
pohjavesialueen suojelusuunnitelman, joka laadittaisiin pohjavesialueelle
tarve- ja riskiperusteisesti. Esityksen yhtenä tavoitteena on selkiyttää
pohjavesien suojelusuunnitelmien roolia vesienhoidon suunnittelussa.

 

Nykyisen vesilain käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti,
että hallitus selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja
käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja
menettelylliset kehittämistarpeet. Ympäristöministeriö on valmistellut
säännökset laajapohjaisessa työryhmässä valmistellun raportti pohjalta.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *