Tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja hallien kunnossapitoa.

Tänään lausunnoille lähteneen lakiehdotuksen mukaan
laajarunkoisen rakennuksen omistajan tulisi jatkossa varmistaa, että
asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden.

 

Tarkastusvelvollisuus koskisi laajarunkoisia rakennuksia tai
rakennuksen osia, joita käytetään pääosin urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan
toimintaan, eläinsuojana tai kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun
vastaavaan kokoontumiseen.

 

Rakenteiden arvioinnin voisi suorittaa henkilö, jolla on
pätevyys vastaavan rakennukseen suunnitteluun.

 

Velvollisuus koskisi vain rakennuksia, joiden kerrosala on
vähintään 1 000 neliömetriä, ja mikäli kattokannattajat ovat
tehdasvalmisteiset, jänneväli vähintään 18 metriä, paikalla valmistettujen
kattokannattajien osalta vähintään 15 metriä.

 

Arviointivelvollisuus ei koskisi niitä rakennuksia, joiden
rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimustenmukaisuus
on arvioitu jo rakennuslupavaiheessa tai rakennustyön aikana tehtävissä
riittävissä arvioinneissa.

 

Suomessa on kymmeniätuhansia, rakenteeltaan ja iältään
erilaisia laajarunkoisia hallimaisia rakennuksia, joissa kattorakenteiden
jänneväli on pitkä.

 

Viime vuosikymmeninä tapahtuneiden sortumien syinä ovat
olleet hallien rakenteelliset virheet sekä puutteellinen ylläpito. Lain
tavoitteena on parantaa sellaisten laajarunkoisten rakennusten turvallisuutta,
joissa oleilee tyypillisesti suuria määriä ihmisiä tai joissa olosuhteet ovat
erityisen vaativat.

 

Vastuu rakennuksen turvallisuudesta on aina omistajalla.
Valtioneuvosto esittää maankäyttö- ja rakennuslakia muutettavaksi siten, että
laajarunkoisen hallin omistajan tulisi jatkossa laatia rakennuksen käyttö- ja
huolto-ohje siten, että se sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden
seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset
erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta.

 

Lainvalmistelun lisäksi ympäristöministeriö on koonnut
sähköisen rakennuskanta-aineiston (tietokanta) laajarunkoisista halleista
kuntien käyttöön. Elokuussa kunnille toimitettu aineisto on tarkoitettu kuntien
harkinnan mukaan hyödynnettäväksi ja tukemaan paikallistuntemusta
rakennuksista.

 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.
Laeista voi antaa lausuntoja 19. syyskuuta 2014 saakka.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *