Tavoitteena on tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja valvontaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti tänään uuden
ympäristönsuojelulain, joka tulee voimaan 1. päivänä syyskuuta 2014. Samalla
tulee voimaan uusi ympäristönsuojeluasetus.

 

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen
ehkäisemistä koskeva yleislaki. Sitä sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai
saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista.

 

Uuden lain myötä teollisuuspäästödirektiivi tuli osaksi
kansallista lainsäädäntöä. Näin parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä
tuli oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta.

 

Soiden luontoarvot otetaan huomioon lupaharkinnassa aiempaa
paremmin. Uudistuksen tavoitteena on myös tehostaa ympäristönsuojelun
lupamenettelyä ja lupien valvontaa.

 

Valvontaa suunnataan erityisesti sinne, missä se ympäristön
pilaantumisen vaaran vuoksi on perustelluinta. 
Lisäksi valvonnasta tuli osin maksullista.

 

Ympäristönsuojeluasetusta

viimeistellään parhaillaan

 

Ympäristönsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus jatkuu.
Tavoitteena on erityisesti sujuvoittaa ympäristölupamenettelyjä ja purkaa
luparuuhkia. Tarkoitus on antaa asiaa koskeva hallituksen esitys vielä
syyskaudella.

 

Samaan hallituksen esitykseen on tarkoitus sisällyttää myös
ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhdistäminen samaan käsittelyyn.

 

Hyväksyessään lain eduskunta edellytti, että hallitus turvaa
ympäristölupien joutuisaan käsittelyyn riittävät voimavarat sekä saattaa
kiireellisesti valmiiksi uudistuksen, jolla ympäristölupamenettelyjä
tehostetaan, kevennetään ja nopeutetaan sekä ympäristönsuojelulain
muutoksenhakujärjestelmää uudistetaan selvittämällä valitusluvan käyttöönoton
mahdollisuus.

 

Hallituksen on huolehdittava valvontamaksuista kertyvien
maksutulojen ohjaamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa
tosiasiallisesti valvonnan käyttöön vähentämättä muuta valvonnan rahoitusta.

 

Eduskunta edellytti myös, että hallitus saattaa mahdollisimman
pian voimaan asetuksen, jolla säädetään tarkemmin ympäristönsuojelulain 13
§:ssä tarkoitetusta merkittävästä luonnontilan muutoksesta siten, että se
vastaa valtioneuvoston soidensuojelua koskevan periaatepäätöksen mukaisia
luonnontilaisuusasteikon 0-2 luokan soita (vähintään osittain ojitetut ja
luonnontilaansa muutoin menettäneet suot).

 

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *