Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), VAV Asunnot Oy ja rakennusyhtiö Fira Oy ovat aloittaneet kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli rakennusten tietomallipohjaiselle elinkaaren hallinnalle.

Hankkeen pilottikohde, VAV Asuntojen asuinkerrostalo, nousee Ruusukvartsinkadulle Vantaan Kivistöön. Kehityshanke on ARAn rahoittama ja Fira Oy toimii kohteen suunnittelunohjaajana ja rakentajana.

– Uudistamme hankekäsittelyämme vastaamaan paremmin tulevaisuuden vaatimuksiin energiatehokkuudesta, muuntojoustavuudesta ja elinkaarikustannuksista. Tämä kehityshanke on osa uudistustamme, jossa rakennuksen elinkaaren aikainen tehokkuus ja kustannukset pyritään huomioimaan nykyistä paremmin. Uskomme, että tietomallinnuksen avulla tehtävä rakennuksen elinkaaren hallinta hyödyttää koko rakennusalaa, sanoo ARAn kehittämisarkkitehti Sampo Vallius.

Kehityshankkeessa huomioidaan tietomallinnuksen avulla se, miten esimerkiksi erilaiset materiaali- ja tekniikkavalinnat vaikuttavat kiinteistön ylläpitokustannuksiin koko sen elinkaaren aikana. Tietomallinnus antaa myös paremman kuvan siitä, miten eri valinnat yhdessä vaikuttavat esimerkiksi asuntojen tulevaan vuokratasoon.

– Tietomallipohjaisella elinkaaren hallinnalla on mahdollista ennakoida korjauskustannuksia ja niiden ajoittumista rakennuksen elinkaarelle. Lisäksi rakentamisen kokonaisratkaisut voidaan suunnitella siten, etteivät ikävät yllätykset vaikuta asumisen kohtuuhintaisuuteen, kertoo VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Elinkaarihallinnalla kohti modernia toimintatapaa

Tällä hetkellä rakennuttajilla ei useinkaan ole saatavilla tietomallipohjaisia työkaluja eri vaihtoehtojen pitkän aikavälin vaikutusten ymmärtämiseksi ja vertailemiseksi. Kehittämistyön tulosten tahdotaankin hyödyttävän koko rakennusalaa.

– Rakennusalaa voidaan modernisoida vain uusia, fiksuja toimintamalleja kehittämällä. Tietomallipohjainen elinkaaren hallinta on askel modernimman rakennusalan suuntaan, sillä se ei keskity ainoastaan nykyhetkeen, vaan myös rakennuksen käytön ajalle. Esimerkiksi jo suunnitteluvaiheessa otamme huomioon rakennuksen käytönaikaiset korjaustoimenpiteet ja niiden kustannusvaikutukset elinkaaren ajalle, sanoo Firan Verstas-päällikkö Lauri Kaunisvirta.

Elinkaaren aikaisten tietojen huomioivan suunnitteluprosessin on tarkoitus valmistua keväällä 2015. Vantaan Kivistöön rakennettavien vuokra-asuntojen rakentaminen aloitetaan ensi vuonna. Hankkeessa ovat ARAn, VAV Asunnot Oy:n ja Firan lisäksi mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu, Capisso Oy, Talokeskus Yhtiöt Oy, BST-Arkkitehdit Oy, Granlund Oy, Profox Companies Oy ja Gravicon Oy.

 

Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *