Kuntalaiset voivat antaa palautetta metropolihallinnon tehtävistä, maankäytöstä ynnä muusta 27. heinäkuuta asti Otakantaa.fi-sivustossa.

Ympäristöministeriö ja valtionvarainministeriö keräävät 27.
heinäkuuta asti Otakantaa.fi-palvelussa kuntalaisten palautetta
metropolihallinnon valmistelutyötä varten. Palautetta voi antaa kuntarajat
ylittävästä päätöksenteosta ja ohjauksesta mm. maankäytössä, asumisessa,
liikenteessä ja kilpailukyvyssä.

 

Metropolihallinnossa päätösvaltaa käyttäisi vaaleilla
valittava valtuusto. Kuntalaisilta toivotaan palautetta esimerkiksi seuraaviin
kysymyksiin:

– Mitä tehtäviä metropolihallinnolla tulisi mielestäsi olla?

– Tulisiko esimerkiksi kaavoituksesta, asuntotuotannosta,
jätehuollosta tai joukkoliikenteen järjestämisestä päättää jatkossa
metropolihallinnon tasolla?

– Miten metropolihallinto voisi parantaa alueen
kilpailukykyä ja elinvoimaa?

– Entä miten asukkaat voisivat parhaiten vaikuttaa
metropolihallinnon toimintaan?

– Mitkä kunnat metropolihallintoon kuuluisivat?

 

Metropolilainsäädäntöä valmisteleva työryhmä julkaisi 1.
huhtikuuta väliraportin, jossa ehdotetaan kahta vaihtoehtoista mallia
metropolihallinnoksi. Mallit eroavat toisistaan tehtäväkokonaisuuksien
laajuuden sekä muun muassa hallintomallin, aluerajauksen ja rahoituksen
järjestämisen osalta.

 

Väliraportista voi antaa virallisia lausuntoja 4. heinäkuuta
saakka. Sekä näiden lausuntojen että Otakantaa.fi-kyselyn palautteita
hyödynnetään valmistelutyössä.

Otakantaa.fi-sivusto

 

Työryhmän väliraportti

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *