Espoon Mankkaan entisen kaatopaikan kunnostus toi alueelle monia hyötyjä. Kaasunkeräys tehostui, ja alueelle rakennettiin golfkenttä. Hankkeen ilmastovaikutusten on laskettu vastaavan noin 20 000 henkilöauton hiilidioksidipäästön vuosittaista vähenemää.

Espoossa keskeisellä paikalla sijaitsevan, vuosina 1957–1987 toimineen, Mankkaan yhdyskuntajätteen kaatopaikan sulkeminen toteutettiin vuosina 2009–2012. Tätä aiemmin vesien hallintaa oli parannettu vuonna 1980, josta lähtien muun muassa osa kaatopaikkavesistä on viemäröity. Alueella toteutettiin osittainen kunnostus 1990-luvulla.

 

Tuolloin kaikkiaan 48 hehtaarin kokoisesta alueesta noin 17 hehtaaria kunnostettiin ja kunnostetulle alueelle asennettiin arviolta puolet syntyvästä metaanipitoisesta kaatopaikkakaasusta talteen ottava kaasunkeräysjärjestelmä. Kaatopaikkakaasun keräys aloitettiin 1997 ja kerätty kaasu poltettiin alueella sijaitsevassa soihtupolttimessa.

Hankeen tavoitteena oli toteuttaa kaatopaikan sulkeminen nykymääräysten mukaan ja parantaa alueen stabiliteettia. Lisäksi Espoon kaupunki halusi sitoa kaatopaikan kunnostuksen osaksi alueen yhdyskuntatekniikan ja yleisen viihtyvyyden kehittämistä, parantaa läheisten alueiden maankäyttöä sekä edesauttaa ympäristönsuojelua tehostamalla kerättävän kaatopaikkakaasun talteenottoa.

Vuonna 2000 Espoon kaupunki ja Ocarina Oy Ltd (myöhemmin Tapiola Golf Oy) aloittivat selvitykset kaatopaikka-alueen lopullisesta kunnostuksesta ja muuttamisesta golfkentäksi sekä yleiseksi virkistysalueeksi. Selvitykset ja taloudelliset neuvottelut johtivat yhteisymmärrykseen ja vuonna 2007 myönnettyyn ympäristölupaan kaatopaikan sulkemiseksi. Hankkeesta muodostui pitkäaikainen ja monipuolinen kehitysprojekti. Golfkenttä avattiin koko 18 reiän laajuudessa syksyllä 2013.

Merkittäviä ympäristöhyötyjä

Kaasunkeräysjärjestelmä ulottuu nyt koko 48 hehtaarin alueelle. Kaasua kerätään tehokkaasti talteen ja sitä tullaan hyödyntämään paikallisessa voimalassa lämmöksi. Fortum Oyj on parhaillaan hakemassa rakennuslupaa kaukolämpölaitokselle. Arvion mukaan laitos valmistuu vuoden 2014 aikana.

Välillisiä vaikutuksia saatiin myös esimerkiksi hyödyntämällä kunnostuksessa puhtaita ylijäämämaita noin 80 000 kuormaa. Muutoin kuormat olisi ajettu kauemmaksi, esimerkiksi Kulmakorven maankaatopaikalle. Muita hyötykäytettyjä materiaaleja olivat esimerkiksi asfaltti-, betoni- ja tiilimurska sekä pohjatuhka ja kaduilta kerätty hiekoitushiekka.

Yhteensä hankkeen myönteisten ilmastovaikutusten on laskettu vastaavan noin 20 000 henkilöauton hiilidioksidipäästön vuosittaista vähenemää. Vuoden 2009 tasolta vuoteen 2011, jolloin kaasunkeräys oli jo kattava, tapahtunut muutos vastaa noin 12 000 henkilöauton vuosittaisia päästöjä.

Mankkaan kaatopaikan kunnostustöiden kokonaishinnaksi muodostui 17,5 miljoonaa euroa. Varsinaisen kunnostuksen lisäksi hankkeessa luotiin entiselle yhdyskuntajätekaatopaikalle mielekästä loppukäyttöä harrastus- ja liiketoiminnan muodossa. Myös kaatopaikka-alueen läheisiä puistoalueita ja ulkoilureittejä kohennettiin, kevyenliikenteen väyliä ja katuja kehitettiin sekä ympäristön ja ilmaston kannalta tehtiin parannuksia.

Lue lisää torstaina 5.6. ilmestyneestä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *