Tampereen kaupunki kehittää puurakentamista yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, työ- ja elinkeinoministeriön, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa.

Kehitystyön keskeisenä tavoitteena on edistää Tampereella puurakentamista, vähähiilistä energia- ja resurssitehokasta rakentamista, alan opetus- ja tutkimustoimintaa sekä täydennyskoulutusta ja osaamista.

Suomessa on tähän mennessä rakennettu yli kaksikerroksisiin puukerrostaloihin 753 asuntoa. Tänä vuonna rakennetaan 700 puukerrostaloasuntoa lisää ja ensi vuonna määrän arvioidaan kasvavan noin 1 500 asuntoon. Kun Suomeen rakennetaan vuosittain noin 13 000 kerrostaloasuntoa, puukerrostalojen markkinaosuus on tänä vuonna noin viisi prosenttia koko kerrostalotuotannosta.

– Valtakunnallisen puurakentamisohjelman tavoitteena on markkinaosuuden nostaminen kymmeneen prosenttiin, mikä saavutetaan ensi vuonna, uskoo puurakentamisohjelman vetäjä Markku Karjalainen.

Ohjelman tavoitteena on lisätä puun laaja-alaista ja luontevaa käyttöä erityisesti uudis- ja korjausrakentamisessa, sisustamisessa sekä infra-, piha- ja ympäristörakentamisessa.

– Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on mukana kehitystyössä, koska haluamme edistää kestävän rakentamisen, puurakentamisen ja -arkkitehtuurin opetusta sekä tutkimusta ja kehittämistä, sanoo rehtori Markku Kivikoski.

Teknillisen yliopiston keskeisinä osaamisalueina Kivikoski mainitsee kestävän rakentamisen, rakennetekniikan, rakennusfysiikan, asuntosuunnittelun, infrarakentamisen, rakennustuotannon sekä teollisuustalouden että materiaalitekniikan osalta.

– Kestävä rakentaminen on osa tulevaisuuden yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua, muistuttaa Kivikoski. Rakennus- ja asuntosuunnittelussa mielenkiintoisia tutkimuskohteita ovat esimerkiksi kerrostalojen moduulirakentaminen, asuinkerrostalojen lisäkerrosten rakentaminen, asukaslähtöinen suunnittelu ja tuotanto sekä asumista, palveluja ja työtiloja yhdistävä hybridirakentaminen, luettelee Kivikoski.

Tampereen puurakentamisen kehityshankkeessa halutaan kehittää puun arvostusta kansallisena, kilpailukykyisenä, kestävänä ja luontevana tulevaisuuden rakennusmateriaalina. Tavoitteena on pitkäjänteinen puurakentamisen vetovoiman ja osapuolten osaamisen kehittäminen muun muassa resurssi-, energia- ja elinkaaritehokkuudessa, puuarkkitehtuurissa, korkealuokkaisessa muotoilussa sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa.

 

Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *