RIL julkaisi ohjeluonnoksen olemassa olevien rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyä varten.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n luonnostelemaa ohjetta
olemassa olevien rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyä varten
aletaan testata  konsulttivetoisella
pilotointihankkeella. Samalla ohjeluonnos annetaan vapaasti yleiseen käyttöön
palautteen hankkimista varten.

 

Uusi ohje tarjoaa systemaattisen työkalun rakenteiden
toiminta- ja kuntotarkastuksia varten. Ohjeessa kuvatussa tarkastusmenettelyssä
hyödynnetään normaaleja kuntotarkastustoimenpiteitä, joiden avulla voidaan
todeta, seurata ja varmistaa kantavien rakenteiden tekninen toiminta.

 

Pilotoinnissa ohjeen mukainen tarkastus tehdään kuudelle
rakennukselle, jotka ovat laajarunkoisia urheilu- tai virkistysrakennuksia,
liikerakennuksia sekä maatalouden tuotantorakennuksia.

 

Tarkastusten avulla pyritään ehkäisemään kantavien
rakenteiden sortumaonnettomuuksia ja vaaratilanteita. Ohjeen laadinnan
taustalla onkin Onnettomuustutkintakeskuksen useissa viime vuosien
tutkintaraporteissaan suosittelema rakennusten katsastusmenettely.

 

Pilotoinnin ja palautteiden perusteella RIL viimeistelee
ohjeen siten, että se palvelee tehokkaasti vapaaehtoisia tarkastuksia. Sitä
voidaan käyttää myös mahdollisten tulevien uusien säädösten mukaisiin
velvoitetarkastuksiin.

 

Pilotointiprojektia ohjaa kansallinen rakenteellisen
turvalisuuden johtoryhmä, joka vastasi myös varsinaisen ohjeen laadinnasta.
Pilotoinnin rahoituksesta vastaavat eri ministeriöt ja yhdessä alan keskeisten
järjestöjen kanssa. Pilotointia toteuttavan konsulttityön tarjouspyyntö on
julkaistu HILMA-tietokannassa 4.4.2014.

 

Tarkastusmenettelyn ohjeluonnos on vapaasti ladattavissa
RILin verkkosivuilla osoitteessa www.ril.fi/tarkastusmenettely.

Aiheesta aiemmin:
Kuntien tulisi kartoittaa vetymurtumille alttiit rakenteet

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *