Hallitus päätti sisäministeriön esityksestä, että pelastustoimen uudistus toteutetaan nykyisellä aluejaolla. Sisäministeriö tarkensi esitystään uudistusehdotuksesta saatujen lausuntojen, tarkentuneiden laskelmien ja tuoreen sote-alueratkaisun pohjalta.

Hallitus päätti myös, että pelastustoimeen perustetaan enintään 11 tilannekeskusta. Sisäministeri Päivi Räsänen käynnisti virkamiesselvityksen viidestä pelastustoimen tilannekeskuksesta, jotka perustettaisiin yhteistyössä sote-alueiden kanssa. Tällöin on mahdollista saavuttaa säästöjä hyödyntämällä yhteistä infrastruktuuria sekä lisätä toiminnan sujuvuutta yhteisiin toimipisteisiin sijoitettujen toimintojen avulla. Pelastustoimen tilannekeskusten lopullinen määrä tarkentuu myöhemmin sote-uudistuksen suunnittelun yhteydessä.

Rakenneuudistuksen tavoitteena on saavuttaa pysyvä, vähintään 7,5 miljoonan euron vuosittainen säästö palvelutasoa heikentämättä vuoteen 2017 mennessä. Sisäministeriö laatii yhdessä kuntien ja pelastuslaitosten kanssa suunnitelman vuosittaisten säästöjen toteuttamiseksi.

Palvelutaso ei laske

Sisäministeriön mukaan äästötoimet valmistellaan sen, pelastuslaitosten ja kuntien yhteistyönä siten, että pelastustoiminnan palvelutaso ei laske. Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen soveltamista yhtenäistetään siten, että se mahdollistaa uudenlaiset tehokkaammat toimintatavat pelastustoiminnan tasoa heikentämättä.

Pelastuslaitosten johtamisjärjestelmää ja henkilöstörakennetta kehitetään edelleen siten, että miehistön suhteellinen osuus koko henkilöstössä kasvaa. Sisäministeriö tukee muutosta uudistamalla pelastustoimen johtamisohjeen. Pelastustoimen yhteishankintoja lisätään.

Sisäministeriön asettama rakenneuudistuksen seurantaryhmä ohjaa ja seuraa muutoksen toteuttamista ja säästöjen saavuttamista. Tavoitteen toteutumisen seurantaan asetetaan selkeät aluekohtaiset tavoitteet, joita seurantaryhmä seuraa pelastuslaitosten säännöllisen raportoinnin perusteella. Aluehallintovirastot valvovat, että pelastustoimen palvelutaso ei heikkene rakenteellisten uudistusten toteuttamisen myötä.

Sisäministeriön aiemmin tekemä ehdotus siirtymisestä yhdentoista pelastusalueen järjestelmään sai runsaasti kriittistä palautetta lausuntokierroksella. Erityisesti useimpien nykyisten pelastusalueiden keskuskaupungin vastustivat uudistusta. Myös Kuntaliiton lausunnossa suhtauduttiin aluejaon muutoksiin hyvin varauksellisesti.

Paavo Taipale

Lausuntojen yhteenveto verkossa

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *