Ympäristöministeriö on valmistelemassa Suomen rakentamismääräyskokoelman kosteuteen liittyvien määräysten uudistamista. Sitä ennen arvioidaan nykyisten määräysten toimivuus. Arvioinnin tueksi on avattu verkossa otakantaa.fi-kysely.

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman kosteuteen liittyvien määräysten ja ohjeiden (RakMK C2) tavoitteena on kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen välttäminen rakentamisessa. Ympäristöministeriö on valmistelemassa määräysten uudistamista.
Ennen uuden asetuksen valmistelua arvioidaan nykyisten määräysten toimivuus kevään aikana. Arviointityötä tekemään ympäristöministeriö on palkannut insinööritoimisto Vahanen Oy:n. Arviointityötä ohjaa ympäristöministeriöön perustettu alan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.
Arvioinnin tueksi on avattu otakantaa.fi-kysely, jossa kartoitetaan näkemyksiä uudistuvan asetuksen päälinjauksista ja nykymääräysten toimivuudesta. Mukana on kysymyksiä myös rakentamisen aikaisesta sää- ja olosuhdesuojauksesta. Keskustelu on avoin 16.4.2014 asti.
Uuden kosteutta rakentamisessa käsittelevän asetuksen valmistelu käynnistetään arvioinnin tulosten pohjalta kesällä 2014. Asetusluonnoksesta kerätään palautetta kuulemistilaisuuksissa ja lausuntokierroksella syksyllä 2014.
Nykyiset kosteusmääräykset tulivat voimaan vuonna 1999. Määräysten valmistumisen jälkeen rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä on muutettu laajalti, muun muassa energiatehokkuusmääräyksiä on parannettu ja tulevaisuudessa tullaan siirtymään lähes nollaenergiarakentamiseen. Myös korjausrakentamiseen on annettu omat energiamääräykset.  Muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää varmistaa rakennusten lämpö- ja kosteustekninen toimivuus sekä sisäilmaston ja ilmanvaihdon terveellisyys myös tulevaisuudessa.
 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *