Porvoon ja Vaasan kaupungit ovat kahden vuoden ajan kehittäneet yhteistyössä rakennusvalvonnan toimintatapoja. Ne tarjoavat omakotirakentajille sekä rakennusalan ammattilaisille ennakko-ohjausta, koulutusta ja neuvontaa jo tontinostovaiheesta alkaen.

– Omakotitalon rakentaminen on perheelle usein elämän suurin taloudellinen päätös. Viisailla laatuvalinnoilla rakennuksen ylläpito- ja energiakustannukset voi jopa puolittaa talon elinkaaren aikana, toteaa vs. johtava rakennustarkastaja Jaakko Niemi Porvoon kaupungilta. 

– Rakentamisen energiatehokkuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Samalla kosteus- ja sisäilmasto-ongelmien riskit lisääntyvät, jos rakentamisen laadusta yhtään tingitään. Kunnan rakennusvalvonnalla on tärkeä rooli pientalorakentajien ohjaamisessa ja neuvonnassa, jatkaa rakennustarkastaja Matti Karjanoja Vaasan kaupungista.

Uudenlainen toimintapa vaatii rakennusvalvonnalta aluksi resursseja, mutta jatkossa se helpottaa työtä merkittävästi. Pientalorakentajien laadunohjaukseen käytetty aika tulee takaisin, kun lupakäsittely lyhenee ja rakennuslupahakemukset ja -asiakirjat tulevat rakennusvalvontaan käsittelyyn valmiimpina. Omakotirakentaja saa laadukkaammin rakennetun ja energiatehokkaan kodin.

 
Tontinluovutuskello sujuvoittaa yhteistyötä

Porvoon ja Vaasan rakennusvalvonnat ovat kehittäneet omia toimintatapojaan yhteisessä ”Rakennusten energiatehokkuus – ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa” -projektissa Tekesin ja Sitran tuella. Kehitysyhtiö Posintra on koordinoidut kehityshanketta eri osapuolten välillä. Hankkeen loppuraportti julkaistiin Rakennustarkastajapäivillä Lahdessa 20.3.

 
Yhteistyö kaupungin oman organisaation sisällä on kehittynyt, ja molemmat kaupungit ovat ottaneet käyttöön tontinluovutuskellon, jonka avulla kaupunkisuunnittelun, maapolitiikan ja rakennusvalvonnan eri työvaiheet saadaan koordinoitua järkevällä tavalla. Toimintatapaan kuuluu muutaman illan laadunohjauskoulutus omakotirakentajille.

– Huomasimme Porvoossa, ettei yksin tontinsaajien valistaminen auta, ellei heidän käyttämänsä rakentamisen ammattilaiset ole juonessa mukana. Siksi tarvitaan myös ammattilaisten koulutusta, Jaakko Niemi toteaa.

Oulu on ollut Suomessa edelläkävijä rakennusvalvonnan ennakoivan laadunohjauksen kehittämisessä, ja uudenlaista toimintatapaa on nyt juurrutettu Porvooseen ja Vaasaan. Vastaava panostus ei onnistu aivan pienissä yksiköissä sen vaatimien resurssien takia.

 
– Soveltamamme malli on kevennetty versio Oulun ennakoivasta laadunohjauksesta. Se sopii parhaiten keskisuurille kaupungeille tai seuduille. Jotta laadunohjausiltoja kannattaa kertarakentajille järjestää, tulisi kunnalla olla riittävä määrä tontteja samanaikaisesti jaossa. Tämä edellyttää toimivan tontinluovutuskellon lisäksi myös riittävän suurta kuntaa tai seutua, Matti Karjanoja arvioi.

 

Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *