Valtio aikoo helpottaa korjausten rahoittamista uudella täytetakausmallilla.

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen, sd., elokuussa
2013 asettama työryhmä on esittänyt ehdotuksensa toimenpiteiksi, joilla Suomen
lähiöiden korjausvajetta voidaan vähentää vuosina 2015–2025.

 

Remonttiryhmän näkemyksen mukaan lähiöiden rakennuskantaa ei
ylläpidetä eikä korjata riittävästi tällä hetkellä. Tämä johtaa pitkällä
aikavälillä asuntojen arvon laskuun, asumisen laadun heikkenemiseen sekä
korkeampaan energiankulutukseen.

 

– Lähiörakennukset muodostavat merkittävän osan maamme
kansallisvarallisuudesta, ja niissä asuu noin 1,5 miljoonaa suomalaista.
Lähiöissä myös yhdistyvät suurimmat Suomen rakennuskantaa koskevat haasteet, Remonttiryhmän
puheenjohtaja Teija Ojankoski totesi.

 

– Kiinteistönomistajien ja kuntien olisi tiedostettava
rakennusten ja asuinalueiden korjaustarve ja tartuttava nyt toimeen, jotta
Suomen lähiöt eivät rapistu.

 

Remonttiryhmän ehdotukset tähtäävät siihen, että Suomeen
juurtuu uusi lähiöiden ja niiden kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitokulttuuri.

 

– Lähiöiden uutta korjauskulttuuria voi edistää myös
valtiontaloudellisin ohjausvälinein. Valtio voisi esimerkiksi helpottaa
korjausten rahoitusta antamalla asunto-osakeyhtiöille täytetakauksen peruskorjauslainaan,
sanoo ministeri Viitanen.

 

– Uusi täytetakausmalli tulisi nykyisen
asunto-osakeyhtiöiden perusparannuskorkotukilainan rinnalle. Täytetakausmallin
valmistelu voidaan aloittaa nähdäkseni välittömästi, Viitanen sanoo.

Remonttiryhmän loppuraportti (pdf)

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *