Kuntaliitto ja pelastuslaitokset laskivat suunnitellun uudistuksen taloudelliset vaikutukset.

Pelastustoimen alueuudistuksen pysyvät muutoskustannukset
nousevat ainakin 12 miljoonaan euroon vuodessa. Kuntaliitto on yhdessä
pelastuslaitosten kanssa arvioinut valtioneuvoston esittämän pelastuslaitosten
rakenneuudistuksen kustannusvaikutuksia.

 

Valtioneuvosto pyrkii saavuttamaan alueuudistuksella 7,5
miljoonan euron säästöt vuodessa. Kuntaliiton ja pelastuslaitosten laskelmissa
muutoksesta tulisi vähintään samansuuruiset kustannukset.

 

Kuntaliitto ehdottaa, että alueuudistus valmistellaan
uudelleen sisäministeriön, pelastuslaitosten ja kuntien yhteistyönä. Tällöin
mahdolliset muutokset kyetään tekemään toiminnan kannalta järkevämmin.

 

– 7,5 miljoonan euron säästötavoite voidaan toteuttaa
joustavoittamalla sisäministeriön alemman tason säätelyä. Uudistamalla
pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjetta ja sen tulkintaa,
pelastustoimen palvelutasoa voidaan optimoida ilman, että kansalaisten
turvallisuus heikentyy, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen
toteaa.

 

Jos uudistuksessa kuitenkin edetään valtioneuvoston
esittämällä tavalla, on tärkeää, että niille lähes 300 kunnalle, joita muutos
koskee, annetaan aito mahdollisuus sekä aikaa päästä yhteisymmärrykseen uusien
pelastuslaitosten perustamisesta.

 

Kaavaillulla uudistuksella pelastusalueet rajattaisiin
kuntien yhteistyön kannalta vieraan poliisipiirijaon perusteella hyvin suuriksi
yksiköiksi. Uudistus on tähän saakka valmisteltu ilman, että kuntia,
pelastusalueita ja sairaanhoitopiirejä on kuultu.

 

– Tällaisena uudistus uhkaa hankaloittaa pelastusalueiden
yhteistyötä sairaanhoitopiirien ja laajemminkin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
kanssa erityisesti kiireellisissä potilaskuljetuksissa. Myös kuntien sisäisen
turvallisuuden kehitystyö sekä yhteistyö vapaapalokuntien kanssa uhkaavat
vaikeutua.

 

Kaksitoista miljoonaa euroa
lisää toimintamenoja

 

Kuntaliiton ja pelastuslaitosten laskemissa pysyvään 12
miljoonan euron muutoskustannusten lisäykseen on huomioitu vakinaisen
henkilöstön palkkojen harmonisointi sivukuluineen sekä sopimuspalokuntien
kustannusten harmonisointi.

 

Kertavaikutteisten muutoskustannusten suuruudeksi arvioidaan
ainakin viisi miljoonaa euroa.

 

Tässä vaiheessa kertaluonteisina kustannuksina arvioitiin
muun muassa ICT-järjestelmien yhtenäistämistä, kaluston merkintöjen
uudistamista sekä alueiden yhdistämisen valmisteluun keskitettävät
projektihenkilöt.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *