Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki luopuu jalkakäytävien talvikunnossapidosta 15.10.2014 alkaen lukuun ottamatta omakoti- ja paritalotonttien kohdalla olevia jalkakäytäviä.

Kunnossapitolain mukaisten tehtävien hoitamisen palautettaisiin näin takaisin tontinomistajien vastuulle. Jyväskylässä on pientalokiinteistöjen kohdalla yhteensä 12 kilometriä jalkakäytäviä, joiden talvikunnossapitokustannus on noin 36 000 euroa talvessa. Huolehtimalla näiden osuuksien talvikunnossapidosta kaupunki tukee iäkkäiden ja heikkokuntoisten henkilöiden mahdollisuuksia asua kotona. Näin saavutettava hyöty suhteessa kustannuksiin on merkittävä.

Jyväskylän kaupungin kaikissa osissa ei ole erotettavissa selkeitä pientalovaltaisia alueita, vaan pientalot sijaitsevat osittain muun asutuksen joukossa. Tasapuolisuuden toteutuminen ja lain mukaisen kunnossapidon tason saavuttamisen varmistaminen edellyttää, että kaupunki pitää kunnossa kaikki omakoti- ja paritalotonttien kohdalla olevat jalkakäytävät.

Jyväskylän kaupunki otti hoidettavakseen kaikkien jalkakäytävien talvihoidon 1.10.2006 lukien asemakaava-alueella yleiseen käyttöön luovutettujen katualueiden osalta eikä ole perinyt tehtävästä aiheutuneita kustannuksia tontinomistajilta.

Vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä joutui kaupunki tekemään katualueiden hoidon osalta säästöjä muun muassa kunnan ei lakisääteisiä -palveluja karsimalla. Yhtenä säästökohteena oli jalkakäytävien talvikunnossapitovastuun palauttaminen tontinomistajille. Valtuusto hyväksyi säästön talousarvion käsittelyn yhteydessä joulukuun 2013 alussa.

Koska jalkakäytävien talvikunnossapito kuuluu lakisääteisesti lähtökohtaisesti tontinomistajille, kunta voi omalla päätöksellään myös palauttaa huolehtiakseen ottamansa talvikunnossapitovastuun takaisin tontinomistajille. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano edellyttää talvikunnossapitovastuun palauttamista tontinomistajille.

Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *