Tekemistä riittää mm. vesistössä, jonka tila on maan heikoin.

Uudellamaalla syntyi kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2012 noin 14,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Päästöt lisääntyivät vuodesta 1990 noin 9 prosenttia, mutta pienenivät suhteessa vuosiin 2006-2008.

Vuosien 2006-2008 jälkeen eniten kasvoivat kaukolämmön ja sähkölämmityksen aiheuttamat päästöt. Muiden sektoreiden päästöt vähenivät. Uusmaalaisten asukaskohtaiset päästöt ovat pienentyneet tarkastellulla aikavälillä.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys on yksi indikaattoreista, joiden avulla arvioidaan ympäristön tilaa.

Tuoreen Ympäristön tila Uudellamaalla 2013 -katsauksen mukaan ympäristön tila on monelta osin pysynyt samana tai hieman parantunut vuoteen 2008 verrattuna.

Esimerkiksi yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen ja METSO-ohjelmalla suojeltujen metsien määrä on kasvanut ja tieliikenteen päästöt ilmaan pienentyneet. Toisaalta vesistöjen tila on maan heikoin, henkilöautojen määrä on kasvussa ja taajamat sekä niiden lievealueet laajenevat.

Uudenmaan katsauksen lisäksi saatavilla on kahdentoista muun alueen katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Uudenmaan ympäristön tila 2013 -katsaus (pdf)

Valtakunnallinen katsaus (pdf)

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *