Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön yösammutukset sekä ulkovalaistuksen pidennetyn ja vaiheistetun kesäkatkon hallinnoimassaan ulkovalaistusverkostossa. Kaupunkirakennelautakunta päätti asiasta tiistaina.

Vuoden 2014 talousarviossa asetettiin kaupunkirakennepalveluille säästövelvoite ulkovalaistuksen ylläpitokustannusten vähentämisestä 250 000 eurolla vuoden 2013 tasosta. Säästöt saavutetaan siirtämällä yksityisteiden ulkovalaistuksen kustannukset (50 000 euroa) tiekuntien vastuulle sekä leikkaamalla 200 000 euroa muista ulkovalaistuksen kustannuksista.

Säästövelvoitteen täyttämiseksi koko ulkovalaistusverkon keskimääräisiä käyttötunteja on vähennettävä noin 22 prosenttia eli 800 tuntia vuodessa. Tähän päästään ulkovalaistusten laajojen yösammutusten, kesäkatkon pidentämisen ja vaiheistamisen avulla sekä muuttamalla kaupungin omistamien yksityistievalaistusten valaistuskäytäntöjä.

 
Yösammutukset toteutetaan asuntoalueilla arkiöisin maanantaista perjantaihin kello 00–05, viikonloppuisin kello 04-06. Yksityisteiden ja teollisuusalueiden ulkovalaistus on sammutettuna sekä arkisin että viikonloppuisin kello 23-05. Teollisuusalueiden yösammutukset koskevat tässä vaiheessa Seppälänkangasta ja Kauramäkeä, jatkossa mahdollisesti myös muita teollisuusalueita, joilla yösammutus on järkevää ja teknisesti toteutettavissa. Yösammutuksia toteutetaan myös kaupungin vastuulla olevilla valtion alempiarvoisilla teillä kaupunkirakennelautakunnan joulukuussa tekemän päätöksen mukaisesti.

 
Ulkovalaistuksen kesäkatko on ollut Jyväskylässä käytössä vuodesta 2011. Nyt se pitenee 82 vuorokauden mittaiseksi ja porrastetaan kolmeen vaiheeseen ajanjaksolla 19.5.–8.8. Turvallisuussyistä kesäkatkon ulkopuolelle jätetään ydinkeskustan ruutukaava-alue sekä Kuokkalan, Korpilahden, Huhtasuon, Vaajakosken, Palokan ja Tikkakosken keskustat. Kesäkatkon ensimmäinen (19.5.–1.6.) ja kolmas vaihe (30.7.–8.8.) koskevat asuin- ja teollisuusalueita sekä yksityisteitä. Kesäkatkon toinen vaihe (2.6.–29.7.) pimentää ulkovalaistuksen edellisten lisäksi myös pääväylillä.

Teknisistä ja turvallisuussyistä kaupunki jatkaa niiden yksityistievalaistusten ylläpitoa, joiden rakentamista se on ollut avustamassa. Yksityisteiden valaistuksista syntyy kaupungille vuosittain noin 50 000 euron kustannukset. Jatkossa yksityisteiden ulkovalaistusten kustannukset kuitenkin vähennetään yksityistieavustuksista niiltä tiehoitokunnilta, joiden teillä on kaupungin ylläpitämää valaistusta. Kaikilla yksityisteillä ei valaistusta ole, joten tiehoitokunnat saadaan tältä osin aiempaa tasa-arvoisempaan asemaan. Yksityistievalaistuksen ylläpitokustannukset lasketaan valaisinpisteiden lukumäärän sekä niiden käyttötuntien perusteella ja laskelma tarkistetaan vuosittain.

 
Leikkipuistoja vapaaehtoisten yhdistysten ja taloyhtiöiden hallintaan

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi myös pelisäännöt leikkipuistojen siirtämisestä vapaaehtoisten yhdistysten ja taloyhtiöiden hallintaan. Pelisäännöt on laadittu vapaaehtoistoimintaa silmällä pitäen kaupungin puistojen ylläpidosta vastaavalla liikenne- ja viheralueiden vastuualueella.

 
Pelisääntöjen laadinta tuli tarpeelliseksi, kun kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jyväskylän viherpalveluohjelman 2013-2020 kokouksessaan joulukuussa. Viherpalveluohjelman mukaisesti Jyväskylän kaupungin olemassa olevista 121 leikkipuistosta 17 lakkautetaan vuonna 2014. Asukkailta on tullut kaupungille esityksiä leikkipaikkojen säilyttämisestä alueilla sekä esityksiä niiden siirtämisestä vapaaehtoisten asukkaiden ylläpidettäväksi.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *