Ilmanlaatu on hyvä tai tyydyttävä suurimmassa osassa Tamperetta.

Tuoreen ilmanlaatuselvityksen mukaan ilmanlaatu on suurimmassa osassa Tampereen kaupunkiseutua hyvää tai tyydyttävää. Vilkasliikenteisimpien katujen lähialueilla typpidioksidin ja katupölyn pitoisuudet voivat kuitenkin ylittää ilmanlaadun kansalliset ohjearvotasot. 

Tampereen Ilmanlaatuselvityksessä 2013 mallinnettiin autoliikenteen, energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen yhteisvaikutukset Tampereen ilmanlaatuun AERMOD -mallinnusohjelmalla. 

Työssä mallinnettiin typpidioksidin (NO2) ja ensimmäistä kertaa myös katupölyn ja pienhiukkasten pitoisuudet kaupunkialueella. Katupölyn PM10:n hiukkaskoko on alle 10 μm ja pienhiukkasten PM2,5 alle 2,5 μm. 

Typpidioksidi ja pienhiukkaset ovat peräisin autojen pakokaasupäästöistä, lisäksi pienhiukkasia syntyy pienpoltossa ja tulee kaukokulkeutumina. Katupölyä syntyy muun muassa hiekoitushiekan jauhautuessa autojen renkaissa. 

Työssä selvitettiin myös asukkaiden altistumista ilman epäpuhtauksille. Tampereen väestöstä 5,4 % asuu alueilla, joilla typpidioksidin vuorokausiohjearvon pitoisuus 70 μg/m3 voi ylittyä. Alueilla, joilla typpidioksidin vuorokausipitoisuus on 85–99 % ohjearvotasosta, asuu 15,7 % asukkaista. 

Vastaavasti alueilla, joilla katupölyn hiukkasten vuorokausipitoisuudet voivat ylittää ohjearvotason 70 μg/m3 asuu 6,5 % tamperelaisista. Alueilla, joilla katupölyn PM10 vuorokausipitoisuus on 85–99 % ohjearvosta, asuu 5,1 % asukkaista. Asukasjakaumasta päätelleen merkittävin ilmansaaste Tampereella on typpidioksidi. Katupöly haittaa eniten katujen lähialueilla.

Linkki: Tampereen Ilmanlaatuselvitys 2013​

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *