Uudenmaan toinen ehdotus arvoalueeksi on Bromarvin harjualue.

Kirkkonummen Porkkalanniemeä ja siihen liittyvää saaristoa esitetään uudeksi arvoalueeksi.  Toisena mahdollisena uutena alueena tutkitaan Raaseporin Bromarvia. Uudet rajaukset ovat kommentoitavina verkossa lokakuun ajan.

Uutena alueena esitettävän Porkkalan maisema-arvoja ovat polveilevan tien ja peltoaukeiden vaihteleva pienipiirteinen maisema, vanha kyläasutus ja kaunis ulkosaaristo. 

Kulttuurisia ja maaseudun elinkeinoihin liittyviä arvoja Porkkalassa on paljon eri aikakausien kerrostumina: esihistoriallisen ajan hautaröykkiöitä, muinaiset merenkulkureitit Suomenlahden kapeimmalla kohdalla, niemennokasta lähtevä 1600-luvun postitie, suoja- ja kalastussatamat, Rönnskärin ja Kallbådan majakat sekä Porkkalan vuokra-ajan rakenteet. 

Bromarvin harjualue mahdollinen toinen uusi alue Uudeltamaalta 

Bromarvin ja Tenholan kulttuurimaisema on myös ehdolla valtakunnalliseksi arvoalueeksi. Toiselle salpausselälle sijoittuva alue edustaa Uudenmaan varhaisinta maanviljelyskulttuuria. Harjumaastossa olosuhteet viljelylle ovat olleet erityisen suotuisat.

Seudun kylistä, kartanoista ja tiloista useat tunnetaan jo 1300-luvulta. Salpausselkä on toiminut kulkureittinä jo vuosisatojen ajan. Harjun lakea seurailevan tien varrella sijaitsee keskiaikainen kivikirkko ja eri aikakausien kartanoita. 

Maanomistajia Uudellamaalla on kiinnostanut, mikä merkitys inventoinnilla on alueen viljelylle ja elinkeinoille.

– Valtakunnallisen maisema-alueen status voi auttaa esimerkiksi maaseudun tukimuotojen kohdentamisessa näille alueille, toteaa ylitarkastaja Kirsi Hellas ELY-keskuksesta ja jatkaa, että parhaiten näistä alueista huolehditaan pitämällä ne asuttuina ja viljeltyinä. 

Valtakunnallisesti arvokkaiksi määritellyt maisema-alueet tarkistettiin Uudellamaalla kesän aikana.

Työ on osa ympäristöministeriön käynnistämää koko Suomen kattavaa inventointia. Valtioneuvosto tekee päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista kun koko Suomi on inventoitu, arviolta vuonna 2015. Edellinen päätös on kahdenkymmenen vuoden takaa. 

Inventoidut alueet ovat leimallisesti maaseudun viljely- ja kulttuurimaisemia, joiden arvot ovat ihmisen aikaan saamia. 

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *