Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle virkamiestyönä valmistellun luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla luodaan edellytyksiä valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisääntymiselle nykyisestä sekä edistetään asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. 

Esitysluonnoksen ehdotukset perustuvat hallituksen maaliskuussa 2013 tekemän kehyspäätöksen yhteydessä sovittuun asuntopoliittiseen uudistuspakettiin.

Esitysluonnoksen mukaan nykyisen korkotukimallin rinnalle luotaisiin uusi korkotukimalli valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi ja vuokra-asuntotuotannon vaihtoehtojen monipuolistamiseksi. 

Uudessa korkotukimallissa asuntoja koskevat käyttö- ja luovutusrajoitukset olisivat samat kuin nykyjärjestelmässä, mutta rajoitusten kestoaika olisi 20 vuotta nykyisen 40 vuoden sijasta. Vastaavasti valtion varoista maksettavan korkotuen määrä olisi pienempi kuin nykymallissa.

Esitysluonnoksen tavoitteena on myös edistää asumiskustannusten kohtuullisuutta valtion tukemassa asuntokannassa.

Lausuntoja voi antaa 18.10.2013 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loka-marraskuun vaihteessa, ja uudet säännökset tulisivat voimaan vuoden 2014 alkupuolella.

Ympäristöministeriön tiedote​

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *