Kuntien infraomaisuuden korjausvelka on viime aikoina ollut paljon esillä julkisuudessa. Joensuussa katujen korjausvelan määrää on laskettu katujen kunnonhallinta -projektin yhteydessä laaditun ohjeen periaatteita soveltaen.

 

​Kaupungissa käynnistettiin pari vuotta sitten Katujen kunnonhallinta -projekti. Projektin tavoitteena on ollut saada katuomaisuuden kunto oikeasti selville ja tämän avulla määritellä kuhunkin kohteeseen tehokkaimmat tai tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet. Lisäksi tavoitteena on ollut määritellä katujen korjausvelka ja korjausvelan kehittyminen eri rahoituskehyksillä. Tällöin voidaan päättää hyväksyttävä katujen kuntotaso ja korjausvelan suuruus sekä määritellä vaadittava rahoitustaso korjausvelan pitämiseksi sallituissa rajoissa.

Kunnonhallintaprojektissa on kaupungin kaikille ajoradoille ja kevyen liikenteen väylille tehty metritarkkuudella syyperusteinen vaurioinventointi maastossa. Pää- ja kokoojakatujen ajoradoille on tehty myös palvelutasomittaus (PTM), joka toistettiin vuoden kuluttua kadun vaurioitumis- ja kulumisnopeuden määrittämiseksi. Tarkoitus on toistaa mittauksia määrävälein myös jatkossa. Lisäksi katuverkko on kuvattu ja maatutkattu.

Näin koko katuverkolta on saatu koottua hyvin kattava mittausaineisto. Sitä analysoimalla pystytään selvittämään tarkasti katuverkon kunto ja arvioimaan vaurioiden syyt sekä määrittämään kullekin verkon osalle tarvittavat korjaustoimenpiteet ja niiden kustannukset. Mittausten ja analyysien avulla on ajoradoille ja kevyen liikenteen väylille laskettu myös korjausvelan ja korjausvastuun määrät. Näin mittavaa katuverkon haltuunottoa ei kannata tehdä pelkästään korjausvelan määrän selville saamista varten, vaan tuloksia hyödynnetään Joensuussa ensisijaisesti peruskorjausten ohjelmoinnissa ja suunnittelussa.

Joensuussa korjausvelka ja korjausvastuu on määritetty laskemalla ajoradan tai kevyen liikenteen väylän nykyinen kuntotaso poikkileikkauksen painotetun vauriosumman avulla. Kullekin tarkasteltavalle kohteelle on laskettu vauriosumma analysoimalla syyperusteisessa vaurioinventoinnissa havaitut vauriot ja käyttämällä laskennassa painokertoimena vaurioiden vakavuutta.

Katujen korjausvastuu Joensuussa 23 miljoonaa

Joensuussa korjausvelan määrä ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä on noin 10,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistuu asuntokaduille. On kuitenkin huomattava, että korjausvelan poistamiseen tarvittava rahasumma eli korjausvastuun määrä on noin 23 miljoonaa euroa. Sama tilanne on tietysti muussakin velassa, eli yleensä velan poistamiseen tarvitaan enemmän rahaa kuin alkuperäinen velkasumma.

Olisi syytä selkeästi tiedostaa, että korjausvelan suuruus on eräänlainen omaisuuden tilaa kuvaava tunnusluku, joka kuvaa rakenteellisen kunnossapidon jälkeenjääneisyyttä. Mikäli korjausvelka saadaan pidettyä pienenä, myös korjaamiseen tarvittava rahamäärä pienenee oleellisesti.

Lue lisää torstaina 5.9. ilmestyneestä Kuntatekniikka-lehdestä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *