Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen järjestämän Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaehdokkaaksi on valittu ehdotus nimeltään Tripla. Sen on laatinut hollantilainen Office for Metropolitan Architecture O.M.A.

Ehdotuksen takana on YIT Rakennus Oy. Hankkeen arvo on kokonaisuudessaan noin miljardi euroa. Kilpailun tulos vahvistetaan Helsingin kaupunginvaltuuston, Senaatti-kiinteistöjen hallituksen ja Suomen eduskunnan päätöksellä.

Helsingin kaupunki haluaa rakentaa Keski-Pasilaan monipuolisen, tiiviin, toiminnoiltaan limittyneen ja yhdyskuntarakennetta eheyttävän kaupunkiympäristön. Tulevaisuudessa Keski-Pasilan keskus yhdistää nyt raiteiden erottamat Itä- ja Länsi-Pasilan toisiinsa. Keskus on kolmen korttelin kokonaisuus, johon toteutetaan toimistoja, kauppa- ja kongressikeskus, asuntoja, hotelli, monitoimiareena ja joukkoliikenneterminaali. Asuntojen osuus on noin 20 prosenttia rakennuspinta-alasta. Alueellisesti keskus rajoittuu Ratapihantiehen, Pasilan siltaan ja Pasilankatuun.

Kaupungin satamatoimintojen keskittäminen Vuosaareen vapautti Helsingin ranta-alueita. Entisille satama-alueille Jätkäsaaressa, Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa rakennetaan jo uusia kaupunginosia. Katse suuntautuu seuraavaksi Pasilaan. Pasilan uudistuminen alkaa keskustakorttelista.

 
– Pasila on Helsingille elintärkeä. Siitä tulee Helsingin toinen keskus, toimitilarakentamisen avainalue, liiketoiminnan keskittymä sekä media-, tapahtuma- ja kongressikaupunginosa. Tulevat liikenneratkaisut voimistavat Pasilan merkitystä koko maan toimivana ja monipuolisena keskuksena ja asuinpaikkana, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen sanoo.

Valtion ja kaupungin maankäyttösopimus vuodelta 2002

Pasilan kehityksen mahdollistaa valtion ja Helsingin kaupungin välinen, Keski-Pasilan kehittämiseen liittyvä aiesopimus vuodelta 2002.  Valtio omistaa Keski-Pasilan maista 84 prosenttia ja kaupunki 16 prosenttia.

 
– Keski-Pasilan keskus on suurimpia yksittäisiä rakennushankkeita Suomessa kautta aikojen.  Hankkeen käynnistäminen on vahva myönteinen signaali koko maan talouden kannalta ja merkittävä uutinen rakennusalalle. Jatkamme Helsingin kaupungin kanssa pitkään jatkunutta yhteistyötä aloittamalla välittömästi seuraavan alueen kehittämisen, jotta koko Pasilan alue uudistuu toivotulla tavalla, toteaa Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo.

Keski-Pasila on jo nyt joukkoliikenteen solmukohta. Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen korostaa, että tulevat liikenneratkaisut lisäävät Keski-Pasilan merkitystä koko maan liikenteen keskuksena.

– Uudet liikennehankkeet: paikallisjunien Pisararata, läntinen lisäraide, metrovaraus, lentokenttäyhteys ja uudistunut Veturitie Pasilan pääkatuna voimistavat Pasilan roolia keskuksena entisestään.

Voittajaehdotus kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja ekologinen kokonaisuus

Tripla-ehdotus on mittakaavaltaan lähes kolme kertaa Kampin keskuksen suuruinen. Ratkaisulta edellytettiin arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeaa tasoa. Kilpailulla etsittiin myös kaupallisesti ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua, joka lisää tuntuvasti Pasilan palvelutarjontaa. Triplan konseptin on laatinut hollantilainen arkkitehtitoimisto Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.).

Pasilassa kohtaavat historia ja tulevaisuus. Arviointiryhmän puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä muistuttaa, että koko Pasila syntyi aikanaan rautatien, varikon ja aseman ympärille.

 
– Pasilan kehittäminen on ollut Eliel Saarisen Helsingin suunnitelmissa jo sata vuotta sitten. Nyt avataan tie koko Pasilan kehitykselle, sillä voittajaehdotus sisältää liiketilojen, palvelujen ja liikenteen kokonaisuuden. Suunnitelmissa otetaan huomioon liikkumisen helppous, tyylikäs arkkitehtuuri ja ekologisuus.

Yhtenä suunnittelun lähtökohtana on ollut energiatehokkuus. Katto- ja kansipinta-alasta kolmasosa on viherkattoja ja -kansia. Alueelle tulee 3 400 polkupyöräpaikkaa ja lähes 400 sähköauton latauspistettä. Jätteiden keräys toteutetaan keskitetyllä imulaitejärjestelmällä. Keskuksen sydämeksi tulee uudenlainen, muunneltava monitoimiareena. Ratkaisun toteuttamismahdollisuudet on tutkittu laajassa asiantuntijatyössä. Ehdotuksessa on huomioitu myös esteettömyys.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen alkusyksyllä. Valtuusto vahvistaa asian vielä ennen joulua. Kiinteistökauppa käsitellään myös Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa ja eduskunnassa, joka päättää ko. kiinteistöjen luovuttamisesta.

 
Tämän jälkeen allekirjoitetaan keskuksen toteutussopimus, valmistellaan asemakaavaa ja aloitetaan jatkosuunnittelu. Toteutussopimus on tarkoitus allekirjoittaa alkuvuonna 2014. Kilpailun voittaja ostaa alueen rakennusoikeudet ja rakentaa keskuksen omistukseensa. Sopimukseen kuuluu myös Pasilan aseman uudistaminen kokonaisuudessaan.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *