Hallin kattolaatoilla saattaa olla romahtamisvaara. Tarveselvitys hallin tulevaisuudesta valmistuu parin kuukauden kuluessa.

Runsas viikko sitten käyttökieltoon asetettu Martinlaakson uimahalli pidetään kiinni toistaiseksi. Hallin katon betonirakenteiden kunto on huonontunut ratkaisevasti eikä kantavien laattojen kestävyydestä ole varmuutta.

Ennen mahdollista katon uusimista kaupungin tilakeskus tekee yhdessä sivistystoimen kanssa perusteellisen tarveselvityksen Martinlaakson uimahallin tulevaisuudesta. Tarveselvitys ja hallin kuntoon liittyvät muut selvitykset valmistuvat parin kuukauden kuluessa. Selvitysten perusteella arvioidaan sekä hallirakennuksen vaatimat välittömät että lähivuosien korjaustarpeet ja niistä aiheutuvat kustannukset.

Yli 40 vuotta käytössä olleen uimahallin katon betonirakenteiden heikko kunto paljastui kesällä vesikattoremontin suunnittelun yhteydessä. Ulkopuolisen betonirakenteisiin erikoistuneen tarkastuslaitoksen mukaan elementtien jäljellä olevaa käyttöikää on hankala arvioida ja siksi rakenteiden uusimista suositellaan. Mikäli jänneterästen ruostuminen on edennyt pidemmälle, kattolaatoilla voi olla romahtamisvaara.

Käyttökiellosta päätti Vantaan rakennusvalvonta ja kielto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Myös uimahallin käyttökiellon lopettamisesta päättää rakennusvalvonta sitten, kun rakenteet on korjattu ja romahtamisvaara poistettu.

Martinlaakson uimahallin kattorakenteita on pidetty silmällä vuodesta 2007 asti, joten kysymys ei ole äkillisestä vauriosta. Lisäksi pilarien ruostevaurioita korjattiin jo pari vuotta sitten.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *