Ohjeistusta noudattamalla meluarvot pysyvät 95 prosentin varmuudella ohjearvojen alapuolella.

Ympäristöministeriö laatii ohjeistuksen tuulivoimaloiden meluhaittojen vähentämiseksi lähiympäristössä. Ohjeistus pohjautuu VTT:n johdolla laadittuun ehdotukseen.

Ohjeistusehdotus yhdenmukaistaa melumallinnusta ja helpottaa tuulivoimahankkeiden lupien hakemista ja myöntämistä. Samalla suunnittelijoiden riskit pienenevät, kun melumallinnus voidaan tehdä yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti.

Mikäli tuulivoimaloiden suunnittelijat tekevät melumallinnuksen ohjeistusehdotuksen mukaan ja suunnittelevat tuulivoima-alueen siten, että melutason ohjearvot eivät mallinnuksen mukaan ylity, melutason ylittyminen altistuvassa kohteessa on hyvin epätodennäköistä. Melutason ohjearvot alittuvat rakennetun tuulivoima-alueen normaalin toiminnan aikana noin 95 %:n varmuudella.

Melutason mittaamisella altistuvassa kohteessa voidaan tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen rakentamisen jälkeen vielä tarvittaessa varmistaa, että esitetyt melutason suunnitteluohjearvot alittuvat toiminnan aikana.

Ympäristöministeriö käyttää tuloksia pohjana syksyllä julkaistavalle viranomaisohjeistukselle, jonka tavoitteena on yhtenäistää tuulivoima-alueiden suunnittelua melun osalta ja vähentää tuulivoimaloiden meluhaittoja.

Toimeksiantajina hankkeessa ovat ympäristöministeriön lisäksi olleet Energiateollisuus ry ja Suomen tuulivoimayhdistys ry.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *