Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen aikoo ministerikautenaan kiinnittää erityistä huomiota lähiöihin ja niiden kehittämiseen. Hänen mukaansa lähiöiden kehittämiseksi on laitettava päälle uusi vaihde.

Ministeri esitteli "Viitasen lähiöviitoset" eli viisi näkökulmaa lähiöiden kehittämiseen. Lähiöviitosissa tarkastellaan lähiöitä korjaamisen ja rakentamisen, palveluiden, eriytymisen estämisen, turvallisuuden ja tulevaisuuden visioiden näkökulmasta. Painopisteinä ovat lähiöiden korjaus- ja täydennysrakentamiseen panostaminen, yhteistyön kehittäminen niin ministeriö- kuin kuntatasolla sekä uusien toimintatapojen edistäminen lähiöiden kehittämiseksi ja asukkaiden oman aktiivisen toiminnan helpottamiseksi.
 
– Kansallisomaisuudesta tulee pitää huolta. Lähiöissä on valtava korjausvelka. Lähes koko lähiökerrostalokanta vaatii laajoja remontteja. Korjausurakkaan liittyy mittavia taloudellisia haasteita. Siksi tulen esittämään lisärahoitusta korjausrakentamiseen lisätalousarvioneuvotteluiden yhteydessä elokuussa, Viitanen sanoi.

Lähiöissä asuu tätä nykyä noin 1,5 miljoonaa suomalaista. Pääosin 1960–1970-luvuilla rakennetut lähiöt ovat korjausbuumin ytimessä. Viitasen mukaan lähiötalojen korjaukset on kytkettävä koko lähiön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen: korjaamisesta on saatava suunnitelmallista ja järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan korjausrakentamisen pitkä kaari.

 
– Tulen asettamaan lähiöremonttiryhmän, joka tekee nopealla aikataululla konkreettisen suunnitelman korjausten toteuttamisesta lähiöissä ja siihen suunnattavasta rahoituksesta. Työssä tulee huomioida paitsi lähivuosien, myös pidemmän tähtäimen näkökulma, Viitanen totesi.
 
Ministeri nosti esiin myös eriarvoistumisen ehkäisyn, joka on yksi hallituksen tärkeistä tavoitteista.
 
– Asuinalueiden tasa-arvoisuus, yhteisöllisyys ja osallistuminen oman asuinalueen kehittämiseen ovat avainasemassa eriarvoistumisen ehkäisyssä.
 
Monet lähiöiden haasteista ovat yhteistyön kysymyksiä, ja niihin voidaan puuttua tehokkaimmin, kun eri hallinnonalojen yhteistyö on saumatonta. Ministeri Viitanen tulee käymään keskusteluja muiden ministeriöiden kanssa keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi. Lisäksi hän suuntaa elo-syyskuussa lähiökiertueelle kuulemaan ja keskustelemaan ideoista lähiöiden kehittämiseksi.
 
– Kerään kiertueella asukkailta sekä asiantuntijoilta konkreettisia ehdotuksia päätöksenteon tueksi siitä, miten lähiöitä voitaisiin kehittää ja miten voin ministerinä toimia lähiöiden ja niiden asukkaiden hyväksi.

 

Paavo Taipale

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *