Muutokset lisäisivät alueen kuntien verotuloja kahdella miljoonalla eurolla.

Hallitus esittää, että pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen 14 kunnan rakentamattomalle rakennuspaikalle määräämän veroprosentin tulee olla nykyisen yhden prosenttiyksikön sijasta vähintään 1,5 prosenttiyksikköä kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi.  Enimmäismäärä olisi nykyiseen tapaan kolme prosenttia.

Lisäksi laista poistettaisiin säännökset, joiden nojalla mainitut kunnat voivat jättää kantamatta korotettua kiinteistöveroa rakennuspaikasta, joka rajoittuu saman omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus.

Varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia muutettaisiin siten, että tuulivoimalaitosrakennelman jälleenhankinta-arvosta tehtävä ikäalennus olisi 2,5 prosenttia nykyisen 10 prosentin sijaan ja että verotusarvoksi katsottaisiin vähintään 40 prosenttia jälleenhankinta-arvosta nykyisen 20 prosentin sijasta.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutettaisiin siten, että Verohallinto voisi antaa kunnan viranomaisille nykyistä kattavammat tiedot kiinteistöistä ja kiinteistöverotuksen perusteista. Tiedot voitaisiin antaa kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten.

Rakentamattoman rakennuspaikan erityisellä veroprosentilla on arvioitu voitavan saada pääkaupunkiseudulla ja kehysalueella asuntotuotantoon vuositasolla joitakin satoja rakennuspaikkoja.  Nyt esitetyt muutokset tehostavat tätä vaikutusta.

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia olisi korotettava neljässä kunnassa, joissa korotus koskisi runsasta 1 300 rakennuspaikkaa. Veropohjan laajennus toisi korotetun veroprosentin piiriin vajaat 550 rakennuspaikkaa 12 kunnassa. Kaikkiaan rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin piiriin kuuluisi alueella muutosten jälkeen noin 3 500 rakennuspaikkaa. Muutokset lisäisivät alueen kuntien verotuloja vajaalla 2 miljoonalla eurolla.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *