Vuonna 2015 käyttöön saatavalla työkalulla voidaan lyhentää sähkökatkoja ja reagoida kyberhyökkäyksiin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt työkalun, jonka avulla voidaan lyhentää mm. myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja ja vähentää niistä aiheutuvia kuluja ja vahinkoja, kuten kotitalouksien laiterikkoja ja putkistojen jäätymisiä.

Työkalulla voidaan simuloida tietoliikenne- ja sähköverkkojen toimintaa vikatilanteissa, mm. myrskyjen aiheuttamien tuhojen yhteydessä. Näiden tietojen avulla kyetään arvioimaan kuluttajien sähkökatkojen pituutta, kehittämään verkkojen luotettavuutta ja tätä kautta lyhentämään sähkökatkoja.

Simulaatiotyökalulla arvioidaan tietoliikenne- ja sähköverkkojen keskinäistä riippuvuutta vikatilanteissa. Sillä voidaan selvittää esimerkiksi sitä, miten tietyllä voimakkuudella etenevä myrsky mykistää ensin sähköverkon ja sen seurauksena tietoliikenneverkon.

Simulaatiotyökalu huomioi nykyiset tietoliikenneverkkoteknologiat, mutta se on päivitettävissä tukemaan myös tulevaisuuden verkkoteknologioita, kuten LTE-A:ta (Long Term Evolution Advanced), joka on tulevaisuuden mobiiliverkkojen standardi. Työkalu on valmis operatiiviseen käyttöön vuonna 2015.

Valtaosa sähköverkon erottimista on vielä manuaalisesti ohjattavia. Simulaatiotyökalun avulla voidaan tarkastella mm. sitä, miten ja missä kohdassa sähköverkkoa voidaan automaatiolla ja etäohjattavilla erottimilla esimerkiksi rajata vika-alue ja sähkökatkon laajuus minimiinsä.

Lisäksi sähkönsyöttö voidaan suunnitella kulkemaan vaihtoehtoista reittiä tietoliikenneverkon komponenteille ja kuluttajille. Näin vikatilanteen laajeneminen estyy ja siitä toipuminen nopeutuu.

Myrskytuhojen vaikutusten lisäksi työkalu soveltuu kaikenlaisten häiriöiden aiheuttamien sähkökatkosten vaikutusten arviointiin. Muita sähkökatkosten aiheuttajia voisivat olla esimerkiksi kyberhyökkäys sähköverkon ohjausjärjestelmää kohtaan tai lumikuormien ja aurinkotuulen aiheuttamat katkokset.

Simulaatiotyökalun toiminnallisuutta on mahdollista laajentaa myös muiden infrastruktuurien ja kriittisten palvelujen välisten vuorovaikutusten tutkimiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköverkon ja vedenjakelun tai sähköverkon, tietoliikenneverkon ja pankkipalvelun (tai pelastuspalvelun) välisten vuorovaikutusten arvioinnit.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *