Kivihiilen runsas käyttö lisäsi kasvihuonepäästöjä kaikissa seudun kaupungeissa. Ilmastotavoitteen saavuttaminen vaatii päästöjen vähentämistä.

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt pysyivät vuonna 2012 edellisvuoden tasolla. Päästöt ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti vuodesta 2007 lähtien. Viime vuosina kivihiilen käyttö on lisääntynyt ja suotuisa päästökehitys on pysähtynyt.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tekemästä laskelmasta, jossa arvioidaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kasvihuonekaasupäästöt.

Laskelmien mukaan pääkaupunkiseudulla syntyi vuonna 2012 kasvihuonekaasupäästöjä 5,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiksi laskettuna. Tämä on vajaa 10 prosenttia koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Vuonna 2012 kaukolämmön päästöt kasvoivat, mutta sähkönkulutuksesta aiheutui entistä vähemmän päästöjä. Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Vuodesta 1990 kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Helsingissä 18 prosenttia. Muualla pääkaupunkiseudulla päästöt ovat pitkällä aikavälillä kasvaneet.

Kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat
kivihiilen käytön vuoksi

Pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä yli 40 prosenttia aiheutuu kaukolämmöstä, jonka tuotanto perustuu lähes täysin fossiilisiin polttoaineisiin. Kaukolämmön tuotannossa käytettiin vuonna 2012 aiempaa enemmän kivihiiltä, minkä vuoksi kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

– Kivihiili on tällä hetkellä maakaasuun verrattuna halpa polttoaine, eikä päästöoikeuksien hintakaan rajoita sen käyttöä. Kivihiilen käyttö on lisääntynyt, ja vähäpäästöisemmän maakaasun käyttö on vähentynyt erityisesti Espoossa, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Päästöjä vähennettävä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n hyväksymisen jälkeen vähentyneet keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa. Viimeisen neljän vuoden aikana päästöissä ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Strategian tarkistettu yhteinen tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttaminen vaikuttaa viime vuosien perusteella työläältä.

– Kasvihuonekaasupäästöt olisi saatava selkeästi jälleen laskemaan, etenkin kun seudulla tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Rakennusten lämmitys aiheuttaa reilusti yli puolet pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä, joten tähän tulisi kiinnittää huomiota, Inkinen sanoo.

Tiedot pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä kaupungeittain vuosina 1990 ja 2000–2012 ovat saatavissa taulukkoina HSY:n verkkosivuilla. Raportti vuoden 2012 lopullisista kasvihuonepäästölaskelmista valmistuu lokakuussa. 

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *