ROTI-raportin asiantuntijat näkevät tulevaisuudessa suuria haasteita.

Rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuutta asiantuntijapaneelien ja kansalaiskyselyn avulla kartoittanut ROTI 2013 -raportti esittää, että Suomeen perustettaisiin uusi rakennetun ympäristön ministeriö, joka yhdistäisi maankäytön, rakentamisen, asumisen sekä liikenteen kehittämisen ja ohjauksen.

Raportin mukaan uusi ministeriö tarvitaan, koska rakennetun ympäristön merkitys nähtiin niin suureksi, että sen ohjaukseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen olisi viimein saatava valtakunnan tasolla kokonaisnäkemys ja riittävät resurssit.

– Uusi ministeriö tarvitsee vastuidensa mittakaavaa vastaavan vahvan budjetin, sanoi ROTI-raportin luovutustilaisuudessa puhunut johtaja Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien liitosta RIL:sta.

Raportti luovutettiin kunta- ja hallintoministeri Henna Virkkuselle tänään.

Virkkunen totesi, että ministeriön perustamista on ehdotettu ennenkin.

– Kuluneen talven aikana on tehty valmistelua ja todettu, että emme voi jatkaa nykyisellä siilomaisella ministeriörakenteella. Keskushallintomme toimii liian sektoreittain, emmekä pysty riittävästi vastaamaan yhteiskunnan suuriin haasteisiin, Virkkunen sanoi puheenvuorossaan raportin luovutustilaisuudessa.

– Tavoitteena on paitsi suunnata voimavaroja sinne missä tarvetta on myös koko valtionhallinnosta löytyvän osaamisen hyödyntäminen. Tämä ehdotus antaa varmasti aineksia myös tuohon pohdiskeluun, Virkkunen viitasi ROTI-raportin ehdotukseen.

Asiantuntijat näkevät tulevaisuuden synkkänä

ROTI 2013 -raportti keskittyi neljään kohteeseen jotka saivat asiantuntijoilta kouluarvosanat: rakennuksiin (7+), liikenneverkkoon (7), yhdyskuntateknisiin järjestelmiin (8-) sekä toimialan koulutukseen ja kehitykseen (7).

Kolmen ensiksi mainitun osalta arvosanat laskivat edellisestä tarkastelusta, ja suunnan nähtiin olevan yhä huonompaan päin. Yleisiä syitä heikkenemiselle olivat mm. kustannustason nousu, kunnossapidon määrärahojen pieneneminen, rakenteiden elinkaaren päättyminen ja heikko tilaajaosaaminen. 

Kasvaviksi ilmiöiksi ja signaaleiksi tunnistettiin mm. mittaustiedon laaja kerääminen ja jakaminen, viranomaisten ja operaattoreiden sähköiset palvelut sekä uudet yhteistyö- ja sopimusmallit.

Kansalasilta samat arvosanat kuin asiantuntijoilta

Kansalaiskyselyssä tiedusteltiin arvosanoja samoin kuin asiantuntijoilta. Tulokset olivat käytännössä samat.

Kansalaiskyselyssä elinympäristölleen kokonaisuutena yli neljä viidestä (84 %) vastaajasta antoi vähintään hyvän arvosanan verrattuna muihin maihin. Samoin yli neljä viidestä (82 %) piti arjen elinympäristöään turvallisena.

Kaikki aineistot julki avoimena datana

ROTI 2013 haluaa omalta osaltaan edistää tiedon avoimuutta. Kansalaiskyselyn ja samaan aikaan toteutetun internet-kyselyn aineistot jaetaan avoimena datana SPSS-,  xls- ja ppt-muodoissa kaikille kiinnostuneille internetissä. Myös raportti kokonaisuudessaan on osoitteessa www.roti.fi

Linkki: ROTI-materiaali tiedostoina

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *