Menestyneimpiä teknologioita ovat olleet puuenergia ja lämpöpumput.

Suomalaisten energian kulutuksessa on tapahtunut selvä muutos. Kulutuksen kasvu on pysähtynyt, ja uusiutuvilla energiamuodoilla ja ydinvoimalla tuotettu energia on ensimmäistä kertaa ohittanut fossiiliset polttoaineet.

Suomen Akatemian tutkijoiden mukaan energian kulutuksen muutokset perustuvat kansallisen tason päätösten lisäksi siihen, että yritykset, kunnat ja kansalaiset ovat oma-aloitteisesti ottaneet käyttöön uusia energiateknologioita.

– Uudet energiatilastot ja eduskunnalle annettu kansallinen energia- ja ilmastostrategia osoittavat, että suomalainen energiakäänne on pääsemässä vauhtiin, tiivistää professori Raimo Lovio, energiainnovaatioiden paikalliseen käyttöönottoon perehtyvän LAICA-projektin johtaja.

Lovion mukaan suomalaista energiakäännettä tukee moni seikka. Energian kulutuksen kasvu on pysähtynyt: kulutus ei ole kasvanut kymmeneen vuoteen ja odotettavissa oleva kasvu vuoteen 2020 mennessä jää hyvin pieneksi. Lisäksi viime vuonna tuotettiin ensimmäistä kertaa enemmän energiaa uusiutuvalla energialla ja ydinvoimalla kuin fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella.

– Vuonna 2012 fossiilisten polttoaineiden ja turpeen hiilidioksidipäästöt olivat ensimmäistä kertaa selvästi alle vertailuvuoden 1990 tason. Kasvihuonekaasujen vähentämisen aika on siis alkanut, Lovio sanoo.

Puuenergia ja lämpöpumput menestyneet – tuuli- ja aurinkoenergia yleistyvät

Tähän mennessä energiakäänteen menestyneimpiä teknologioita ovat olleet puuenergia ja lämpöpumput. Lisäämällä metsähaketta sähkön ja lämmön tuotannossa on edistetty puuenergian käyttöä. Lämpöpumppualalla Suomi on Euroopan johtavia maita.

– Muutostrendin uusin piirre on se, että hitaasti yleistyneet tuuli- ja aurinkoenergia ovat saaneet vauhtia. Tuulivoimakapasiteetti lähes kaksinkertaistuu vuonna 2013, ja vuoteen 2020 mennessä se lisääntyy moninkertaisesti. Tämä on mahdollista syöttötariffin tuella, tuulivoimaloiden huolellisella sijoittamisella sekä merituulivoiman kehittämisellä, Lovio sanoo.

– Suomeen on kehittymässä aurinkoenergiaklusteri, joka toimii sekä koti- että vientimarkkinoilla. Suuret energiayhtiöt ovat ryhtyneet myymään asiakkailleen aurinkoenergiateknologiaa pienyritysten rinnalla ja kansalaisia kiinnostava aurinkojärjestelmien järkevä kytkeminen verkkoihin on toteutumassa. "

Suomen Akatemian Ilmastonmuutos – vaikutukset ja hallinta (FICCA) -tutkimusohjelman LAICA-hanke on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, Suomen ympäristökeskuksen ja kuluttajatutkimuskeskuksen yhteishanke ja se jatkuu vuoden 2014 loppuun.

Katso professori Lovion haastattelu Suomen Akatemian verkkosivuilla

Lue myös: Rakennusten energiankulutuksesta karttapohjaista tietoa

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *