Aiesopimus edistää alueidenkäyttötavoitteiden ja ilmastotavoitteiden toteutumista sekä pyrkii kehittämään liikenteen älyratkaisuja.

Oulun seudun kunnat ja valtio ovat solmineet 5. huhtikuuta maankäytön, liikenteen, asumisen, palvelujen ja elinkeinojen (MALPE) aiesopimuksen vuosille 2013-2015.

Tavoitteena on turvata palvelujen saavutettavuus ja vahvistaa seudun elinvoimaisuutta sekä eheyttää yhdyskuntarakennetta yhteisen maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmien suunnittelun avulla.

Sopimuksen allekirjoittivat asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru, liikenneministeri Merja Kyllönen ja seitsemän Oulun seudun kuntaa: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Lisäksi mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Aiesopimuksella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista. Kuntia kannustetaan kehittämään yhdessä monipuolista ja vaihtoehtoja tarjoavaa asuntotuotantoa ja palveluja.

Sopimuksella tavoitellaan myös energiatehokasta rakentamista, yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa sekä monipuolisen ja viihtyisän elinympäristön luomista.

– Oulun seutu on ollut edelläkävijä maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen yhteensovittamisessa. Asuntomarkkinat toimivat ja seudulla näkyy sitoutuminen alueen kehittämiseen yhdessä. Tämä aiesopimus on keskeinen työkalu jatkossa tässä tärkeässä työssä, sanoo asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru.

Aiesopimuksen tavoitteena on myös hyödyntää liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä tehokkaasti älyliikenteen ratkaisuja.

– Koska Oulu on tunnettu vahvasta teknologiaosaamisestaan, on se myös hyvä kasvualusta liikenteen älypalveluille. Esimerkiksi joukkoliikennettä suunnitellaan seudulla fiksusti yhtenä kokonaisuutena, toteaa liikenneministeri Merja Kyllönen.

MALPE-aiesopimus on jatkoa Oulun seudun kuntien ja valtion väliselle aiesopimukselle, joka oli voimassa vuoden 2012 loppuun asti. Aiesopimuksen toteutumista seuraa erikseen asetettava valtion ja kuntien välinen aiesopimuksen seurantaryhmä.

Linkki: MALPE-aiesopimus pdf-muodossa

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *