Kunta voisi jatkaa markkinoilla vähäisessä määrin poikkeustapauksissa.

Pitkään valmisteltu kuntalain muutosesitys, jonka mukaan kunnan tulisi yhtiöittää sellaiset liikelaitoksensa ja virastonsa, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla, menee eduskunnan käsiteltyäväksi. Hallitus päätti asiasta torstaina.
 
Esityksen mukaan kuntien tulee yhtiöittää energialaitoksensa ja satamansa sekä käydä läpi muutoinkin toimintaansa valtiontukiongelmien poistamiseksi.
 
Esitys liittyy pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen, toisin sanoen konkurssisuojasta ja veroeduista johtuvien kilpailuneutraliteettiongelmien poistamiseen.
 
Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja sekä monopolin muodostavia tehtäviä
 
Poikkeukset yhtiöittämisvelvollisuuteen mahdollisia
 
Yhtiöittämisvelvollisuuteen esitetään muutamia poikkeuksia. Kunta voisi edelleen toimia vähäisessä määrin markkinoilla sekä silloin, kun se erityislain perusteella olisi nimenomaan mahdollista.
 
Poikkeussäännöksen perusteella kunta voisi lisäksi tuottaa tukipalveluja kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille sekä palvelussuhteeseen liittyviä palveluja tytäryhteisöjen palveluksessa oleville henkilöille sekä laajemminkin palveluja sidosyksiköille. Tällöin hinnoittelun tulee olla markkinaperusteista.
 
Laki on tarkoitettu saada voimaan 1.9.2013. Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle säädettäisiin siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle siirtymäaika olisi kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka.
 
Hallitus esittää lisäksi, että siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet turvattaisiin ja yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyisi vapautus varainsiirtoverosta.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *