Kunnat voivat saada harkinnanvaraista tukea uusiutuvan energian käyttöä edistäviin hankkeisiin.

Harkinnanvaraisen energiatuen myöntämisperusteet muuttuvat, kun työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset alkavat soveltaa päätöksissään uuden energiatukiasetuksen mukaisia säännöksiä.

Samalla ministeriössä käsiteltävien hankkeiden alaraja nousee kolmesta miljoonasta eurosta viiteen miljoonaan.

Harkinnanvaraista energiatukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, lisäävät energiansäästöä tai jotka tehostavat energiantuotantoa tai käyttöä tai vähentävät niiden ympäristöhaittoja.

Tuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Tukea on varattu tälle vuodelle noin 145 miljoonaa euroa. Tästä vajaat 100 miljoonaa euroa on tarkoitettu liikennepolttoaineita tuottaville biojalostamohankkeille. Uusiutuvan energian investoinneille on varattu vajaat 23 miljoonaa euroa. Energiatehokkuusinvestointien ja -katselmusten osuus on 15 miljoonaa euroa. Lisäksi tutkimuspainotteisille liikenteen demonstraatiohankkeille on varattu 7 miljoonaa euroa.

Energiatukiasetus uudistettiin vuoden vaihteessa vastaamaan paremmin Euroopan komission valtiontukisääntelyä. Samalla selkiytettiin vanhan asetuksen hankalina pidettyjä kohtia. Uudet linjaukset lieventävät tuulivoiman ja biokaasun tukikelpoisuuden ehtoja. Myös aurinkosähkön tukikelpoisuuden ehtoja lievennetään. Tänä vuonna voidaan tukea myös uudisrakennuskohteita. Tällaisille hankkeille on varattu tukea yhteensä miljoona euroa.

Ville Miettinen

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *